Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Report this content

Delårsperioden 1 juli - 30 september.

Summa intäkter 4,188 KSEK (4,953). Omsättning 3,959 KSEK (4,700). EBITDA -427 KSEK (1,804). Justerad EBITDA -427 KSEK (1,804). EBITDA-marginal neg (38%). Justerad EBITDA-marginal neg (38%). EBIT -1,242 KSEK (1,006). Resultat per aktie -0.01 SEK (0.01).

Delårsperioden 1 januari - 30 september.

Summa intäkter 15,772 KSEK (18,177). Omsättning 12,974 KSEK (17,422). EBITDA 3,010 KSEK (4,651). Justerad EBITDA 865 KSEK (4,651). EBITDA-marginal 23% (27%). Justerad EBITDA-marginal 7% (27%). EBIT 590 KSEK (2,257). Resultat per aktie 0.01 SEK (0.02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Blick förvärvar spelstudion OMI Gaming.
Blick genomför en fullt säkerställd företrädesemission om 20,5 MSEK.
Wiget Group uppdaterar om framgångar i Japan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Blick tillträder förvärvet av OMI Gaming.
Företrädesemissionen i Blick fulltecknad.
OMIs utvecklingsprojekt inleds, första spelet i produktion.

VD-ORD

Vi lämnar ett intressant kvartal bakom oss där vi lagt grunden för vår fortsatta utveckling inom iGaming genom att etablera våra affärsområden Digital Marknadsföring och Spelutveckling. Inom affärsområdet Spelutveckling kommer verksamheten byggas kring förvärvet av spelstudion OMI Gaming som kunde genomföras tack vare en nyemission. Emissionslikviden kommer användes till det nya förvärvet samt till att göra Blick Global skuldfria genom att lösa bolagets relativt dyra förvärvskrediter. Att ha en ren balansräkning är en viktig milstolpe för oss och något vi har jobbat hårt för att uppnå. Vi som bolag lägger stor heder vid att ha ordning i böckerna och med en väl fungerande kostnadskontroll. Nu kan vi med en allt solidare grund ta nästa avstamp mot fler förvärv och nya samarbeten. 

Vi fortsätter vårt bolagsbygge och är allt mer övertygade om en ljus framtid. Att kvartalsvis rapportera en affär som befinner sig i en uppbyggnadsfas är under vissa perioder aningen frustrerande men det är viktigt för oss att alltid ge en transparent bild över verksamheten. Vi hade gärna sett högre tillväxt för att vi skulle känna oss nöjda men utvecklingen går sammantaget i rätt riktning i våra affärer inom Digital Marknadsföring med Wiget som bas och numera även Spelutveckling genom spelstudion, OMI. 

Under tredje kvartalet gjorde vi klart affären med OMI som nu efter periodens utgång är i full färd med utveckling av det första spelet. Vi har tidigare informerat marknaden om det till fullo finansierade uppdraget med en nordamerikansk partner där totalt fyra kasinoslottar skall utvecklas under kommande 18-24 månader. Det gläder oss att projektet verkligen har rivstartat och från ett flertal initiala spelkoncept har vi nu enats om vilken speltitel som blir först ut varpå produktionen har inletts. Det är ett fantastiskt spännande skede och vi ser nu fram emot ett riktigt fint momentum i samarbetet. 

Som vi tidigare meddelat gör några av Wigets kunder bra ifrån sig i Japan och påvisar fina konverteringar. Vi har inga stora och tidsödande projekt kring teknikutveckling och har bestämt oss för att ytterligare satsa genom att återanställa en medarbetare som tidigare varit central inom försäljning och kundutveckling under flera år som nu kommer tillbaka med fokus på tillväxt. 

Avslutningsvis så pågår flera förvärvsdiskussioner löpande samtidigt som vi tar riktning mot nya mål.

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB

FEM FRÅGOR TILL WIGET GROUP OM TREDJE KVARTALET

Vad är den största strategiska skillnaden mellan Wiget 2021 Q3 och Wiget 2020 Q3?

Den största skillnaden är att förra året satt vi fortfarande med en hel del teoretiskt arbete kring våra nya produkter och dess paketering samt vilka värden vi trodde att de kunde skapa för våra kunder. Idag har vi lyckats färdigställa de delarna av vår strategi och produktifieringen och även kunnat testa en del av de viktigaste teserna vi har haft med bra utfall. Nu är målet att börja skala upp samtliga produkter, att öka volymen tillika försäljningen.

Gör ni någon rekrytering för att hjälpa till att exekvera på den planen?

Ja, vi kommer att ta in en person för att fokusera på en av våra mest skalbara produkter, och vi har en perfekt rekrytering med helt rätt erfarenhet för detta i pipen. Förhoppningen är att kunna komma igång under Q4 med den rekryteringen.

Hur går prestationsaffären detta kvartal jämfört med samma period 2020?

Vi har ökat antalet FTD’s jämfört med samma period förra året med över 800% för en av våra största kunder. Det är något vi tror kommer att ge effekt under kommande kvartal, och som känns viktigt inför VM nästa år.

Angående det, fotbolls-VM går av stapeln nästa år, hur tror ni att det kommer påverka affärsområdet Digital Marknadsförings olika affärer?

Vi känner oss väldigt väl positionerade på flera olika vis. VM brukar generellt sett vara vår överlägset bästa period just tack vare att vi har så bred global spridning på våra kunder och spelardatabaser, och vi tror mycket på mästerskapet 2022.

Hur har Ace-kunderna fortsatt att utvecklas?

Vi ser fortsatt bra resultat hos de kunderna och utvärderar resultaten tillsammans löpande. Vi känner att vi har bevisat värdet för flera kunder, och är glada att de delar vår uppfattning. Det gör att vi kan fortsätta att jobba väldigt nära varandra och fortsätta bygga en långsiktig och stark affär ihop för deras medieköp och digitala marknadsföring.

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknsdsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar