En diversifierad och global affiliateverksamhet med fokus på tillväxtmarknader

Wigets strategi sedan starten har varit att fokusera på ett stort antal internationella marknader där tillväxt och låga anskaffningsvärden varit i fokus. Genom att utnyttja bolagets datadrivna metodik har man snabbt kunnat identifiera intressanta marknader utanför Sverige där spelarvärdena varit väldigt höga i relation till anskaffningskostnaden. Detta har gjort att Wiget dels är helt oberörd av regleringen på den svenska marknaden, men också väl positionerad på ett stort antal marknader där tillväxten är väldigt stark.

Genom flexibla prissättningsmodeller och noggrann dataanalys kan Wiget också välja den mest lönsamma prismodellen per marknad och kund, för att hitta en bra balans mellan så kallade Cost Per Action-intäkter (CPA) såväl som intäktsdelningsmodeller som bringar intäkter över samtliga spelares livstid hos operatörerna.  

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Taggar:

Om oss

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar