Förvärv av Wiget Group AB beslutat av bolagsstämman samt ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade att förvärva Wiget Group AB enligt tidigare kommunicerade villkor samt att välja in Soheil Amorpour (grundare och VD för Wiget Media AB) som styrelseledamot i ahaWorld AB.

”Det är en otrolig styrka för bolaget att få in Soheil i styrelsen för ahaWorld. Soheil kommer bidra med kunskap och erfarenhet från iGaming och programmatisk marknadsföring. Detta kommer vi kunna dra nytta av såväl i vår befintliga verksamhet som i den nya koncernen.” – säger styrelseordförande Staffan Lindgren

”Det ska bli oerhört kul att jobba med ahaWorld, inte bara genom Wiget Group AB, utan som en del av operatörsverksamheten också. Vi har en spännande tid framför oss med stora möjligheter att gå in på nya marknader över hela världen.” – säger Soheil Amorpour

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com, http://www.ahabingo.com

Taggar:

Om oss

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar