VD Update

Report this content

Mycket har hänt under året och här följer en kort uppdatering om vår affär, vår marknadspositionering samt vilka utomstående faktorer vi ser och hur dessa påverkar vår verksamhet.

VD Update

 

Blick Global Group är idag ett AdTech bolag och vi riktar oss i huvudsak mot iGaming-sektorn. Genom vårt helägda dotterbolag Wiget Group erbjuder vi datadriven marknadsföring med egenutvecklad teknik till kunder världen över.

 

Vad är AdTech och varför är det så intressant ur ett aktieägarperspektiv? 

I takt med att E-commerce blir en allt viktigare handels- och mötesplats är naturligtvis försäljning, marknadsföring, CRM och distribution lika viktiga på nätet som de är för detaljhandel eller service i den fysiska världen. Själva idéen med AdTech är att göra annonsering och marknadsföring betydligt mer precis och relevant och därmed öka kampanjernas genomslag och försäljning. Detta innebär också att det är lättare att hitta sina existerande kunder på nätet utan att vara ”i vägen”. Genom flera års teknikutveckling har Wiget samlat data och optimerat sina plattformar för att passa i synnerhet iGaming-sektorn. Det intressanta med AdTech inom iGaming är att branschen utgör ett högvärde segment inom E-commerce och att vi har samlat data och byggt upp en global räckvidd under många år som nu börjar ge frukt. Affären har en skalbarhet som vi började se i vår kvartalsrapport för årets första kvartal. 

 

Det finns idag en närmast enad uppfattning om att placering av annonser är relativt svårt att hantera med önskvärd precision då man som annonsör är beroende av många tredjepartsrelationer som är svåra att optimera sinsemellan. Wigets plattform har utvecklats och specialiserats mot iGaming dels avseende val av mediekanaler men också avseende den data som ligger till grund för programmatiska köp och effektivare medieinvesteringar.

 

Sport ersattes med andra vertikaler

När mars inleddes hade vi en övergripande exponering mot sport och sportsbetting. Vi agerade snabbt då vi fick indikationer på att det skulle bli ett mycket annorlunda idrottsår med merparten inställda sportevenemang. Vi såg att våra kunder med främst sportfokus viktade över till andra vertikaler inom onlinespel såsom poker, casino och lotterier som fick ett uppsving i volym. Detta påvisar att tekniken och operationen håller för att breddas och vi fick ett flertal nya kunder inom vertikaler som inte dämpats av färre sportevenemang. 

 

Wiget har en stark position och ligger i framkant inom teknologi och data. Den globala räckvidden ger vidare stora möjligheter att skala denna affär långt över de nivåer vi ser idag. Teknologin har dessutom komponenter av AI och maskininlärning som ger en kontinuerlig prestationshöjning och anpassning till förändringar i konsumtions- och beteendemönster. Kort sagt, Wigets mål är att vara ett lager mellan medieköpare och medieutrymme och för att rättfärdiga hela vår existens däremellan måste vi leverera riktigt vass funktionalitet som sänker våra annonsörers kostnader rejält.

 

Vi är väldigt glada och stolta över det sätt Wiget-affären har utvecklats och klarat den svåra omställning som nuvarande läge har medfört. Nu väntar vi på att få analysera effekten av att fler ligor och sportevenemang så sakteliga kommer igång igen. Vi ser verkligen fram mot att följa utvecklingen av vår AdTech-affär.

Viktiga datum för Blick Global Group 

 

1. Årsstämma 30 juni.

 

2. Rapport andra kvartalet 30 juli.

 

- Erik Ahlberg, VD Blick Global Group - 

Prenumerera