Vision Invest AB ökar ägandet i ahaWorld

Report this content

ahaWorlds största ägare Vision Invest AB kvittar tidigare kommunicerat brygglån. Därför har bolaget beslutat om en riktad emission på ca 2,1 MSEK till Vision Invest AB.

ahaWorld genomför en riktad emission på 2 087 233 kr till Vision Invest AB. Teckningskursen är 0,40 kr och är baserad på genomsnittskursen 18–27 september och antal aktier uppgår till 5 218 082 st. Efter genomförd emission kommer bolagets antal aktier och röster uppgå till 145 930 588 st. och bolagets aktiekapital uppgå till 16 221 979,67 kr. Vision Invest AB kommer därefter att ha en ägarandel om 13 %. Emissionen bidrar till potentialen för ett ökat aktieägarvärde för samtliga aktieägare genom ytterligare stärkta finanser.

”Det är glädjande att kunna konstatera att vår största ägare har en stark tilltro till bolaget och den plan som vi agerar efter. Under det senaste året har vi i grunden förändrat bolaget och förutsättningarna för att leverera vinst och samtidigt förvärvat Wiget Group. För första gången i bolagets elvaåriga historia kan vi nu konstatera att vi har en kassaflödespositiv verksamhet och fortsätter vår målsättning om 25-30 MSEK i resultat för 2020. Vid genomförandet av en turn-around är starka ägare en av våra viktigaste framgångsfaktorer.”, säger VD Erik Ahlberg.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se www.ahaworld.se.

ahaWorlds aktie handlas på Spotlight Stockmarket under kortnamnet AHA. Denna information är sådan information som ahaWorld AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.comhttp://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar