BLOCKHOMES.IO tillkännager samarbete med Beemster

Blockhomes AB (u n ä) tillkännagav idag att man har tecknat ett samarbetsavtal med Beemster. Ett företag som framgångsrikt arbetar med olika blockchain lösningar och har flertal kontor i Ukraina.

Med den senaste versionen av digital avtalsstruktur kombinerat med en innovativ affärsplan, har Blockhomes.io skapat svallvågor på den skandinaviska marknaden. Detta genom planerna på en revolutionerande blockchainplattform kopplad till lönsamma investeringsmöjligheter på fastighetsmarknaden i Europa med början i Sverige.

Blockhomes AB har tillkännagivit sin första nyemission via RaiseReach.com, en ledande svensk publik finansieringsplattform. Erbjudandet har skapat ett mycket stort intresse med tanke på populariteten hos blockchaintekniken kombinerat med den stora efterfrågan på svenska fastighetsmarknaden.

- Detta går långt utöver de standardiserade och decentraliserade blockchain-applikationerna som du ser som popup varje dag. Denna plattform visar hur investeringar i fastigheter, handel och finansiering kommer att kunna se ut över hela världen under de närmaste åren. Avtalet ger vår affärsplan en unik möjlighet att ta blockchaintekniken till nästa nivå. En av de kritiska saker som vi anser behöver vara på plats är ett avtal med ett ledande tekniskt företag som specialiserat sig på nichad blockchainteknik. Nu har vi har det med Beemster, säger Oliver Donovan, vd för Blockhomes AB.

Mer detaljer om avtalet kommer att publiceras under de kommande veckorna efter det att den första nyemissionen i Blockhomes AB har slutförts.

Blockhomes working with Smart Contracts

Postadress: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm
www.blockhomes.io

Blockhomes är ett ekosystem där allmänheten för första gången i historien kan delta i stora fastighetsaffärer som tidigare endast var tillgängliga för institutionella kunder, till exempel stora banker eller nationella placeringsfonder. Blockhomes kopplar digitaliserade tillgångar genom smart kontraktsteknik på blockchain med befintliga fastighetsobjekt. Enskilda investerare kan engagera sig och dra nytta av fastighetsaffärer utan att behöva stora summor pengar. 

Media

Media

Citat

En av de kritiska saker som vi anser behöver vara på plats är ett avtal med ett ledande tekniskt företag som specialiserat sig på nichad blockchainteknik. Nu har vi har det med Beemster.
Oliver Donovan, vd i Blockhomes