Stort behov av blod i Stockholm inför sommaren

Under juli månad brukar antalet blodgivningar i Stockholms län sjunka med cirka 22 procent, jämfört med årets övriga månader. Svåra olyckor och större operationer kan då få stor effekt på blodlagret.

– Sjukvården tar inte semester och därför är det viktigt att blodlagret fylls på inför sommaren. Vi vädjar till alla blodgivare som inte gett blod de senaste tre till fyra månaderna att besöka en blodcentral eller blodbuss innan de reser på semester, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholms län.

Blodcentralens statistik visar att antalet blodgivare som ger blod under juli månad är cirka 22 procent färre än under andra månader. Under juli 2012 gav 5 573 personer blod i Stockholms läns landsting. Detta kan jämföras med de övriga månaderna under 2012, då i genomsnitt 7 155 personer gav blod per månad.

Statistik från Transportstyrelsen visar att antalet trafikolyckor i Sverige ökar med 25 procent under juli månad, från genomsnittsmånadens 248 till juli månads 309. Risken är med andra ord större än normalt att blodlagret sinar.

– Bara tre av hundra vuxna stockholmare ger blod, men nästan alla förväntar sig att få när det behövs, säger Lottie Furugård.

Blod kan inte framställas på konstgjord väg. Det kan bara ges från människa till människa och är dessutom en färskvara som bara håller i sex veckor. I dag finns 47 000 blodgivare i Stockholm, men för att kunna möta de behov som finns inom landstinget behövs 20 000 till. I Stockholms län finns fem fasta blodcentraler. Blodbussarna stannar på cirka 200 platser över hela länet.

Bilaga 1: Test: Kan du bli blodgivare?
Bilaga 2: Så blir du blodgivare
Bilaga 3: Fakta om blod

För mer information, kontakta:
Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för Blodcentralen i Stockholm: 070-484 01 40,
lottie.furugard@karolinska.se


Bilaga 1: Test: Kan du bli blodgivare?

Stämmer detta på dig?

  • Är 18-60 år
  • Är frisk
  • Väger minst 50 kilo
  • Har giltig ID-handling
  • Förstår och talar svenska
  • Har svenskt personnummer

Då är chansen stor att du kan bli blodgivare.


Bilaga 2: Så blir du blodgivare

Kom när det passar dig.
Gå in på närmaste blodcentral eller blodbuss. För öppettider, se www.geblod.nu eller ring 08-58 58 11 11 dygnet runt.

Besvara en hälsodeklaration. Under första besöket på Blodcentralen får du information om blodgivning och en hälsodeklaration ska besvaras. Ett blodprov tas också för att säkerställa att du passar som blodgivare.

Ge blod.
Efter cirka fyra veckor kommer den första kallelsen för blodgivning.

Ge blod igen. Kvinnor kan ge blod tre gånger om året, män fyra gånger. Vid varje tillfälle ger du 4,5 deciliter. Det är ungefär en tiondel av blodet i din kropp.

Behovet av blod är större än tillgången. Därför kan du vara helt säker på att varje droppe du ger kommer till livsviktig nytta.

Bilaga 3: Fakta om blod
En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod. Hur mycket blod du har beror på kroppsstorleken.

4,5 deciliter per gång
Vid varje blodgivning ger du 4,5 deciliter blod. Blodet delas upp i beståndsdelar så att den som ska ta emot blodet får just den del han eller hon behöver. Beståndsdelarna är röda blodkroppar, plasma och blodplättar.

Se Stockholms Blodlager och öppettiderna på din Blodcentral på
www.geblod.nu/stockholm

Taggar:

Dokument & länkar