Den kraftiga ökningen fortsatte år 2006

God trafikutveckling – förbättrad kabinfaktor

Trafikutvecklingen fortsatte att utvecklas positivt även under det fjärde kvartalet, och den totala trafiken (RPK) ökade under 2006 med 51 %. Ökningen av kapaciteten (ASK) var under samma period 46 %, vilket ledde till att kabinfaktorn förbättrades med 2,5 procentenheter till 66,6 %.

11 nya destinationer

Den kraftiga kapacitets- och trafikökningen beror främst på att Blue1 under året öppnade 11 nya europeiska destinationer. De europeiska nya rutterna har haft bra beläggning och marknadsandelen speciellt på de inhemska rutterna har stigit i år. Totala antalet passagerare under 2006 var 1 848 000, en ökning på 22 % jämfört med 2005.

Enbart jet-plan, lägre enhetskostnader

Blue1 har sedan september en flotta bestående av endast jetplan. Bolaget införskaffade under året tre flygplan av typ MD90 med plats för 166 passagerare. Enhetskostnaderna har tackvare den nya MD90-produktionen sjunkit under året  jämfört med föregående år.

Ökade passagerarintäkter

Passagerarintäkterna för 2006 ökade med 31 MEUR jämfört med föregående år som en följd av högre passagerarvolymer och uppgick till 200 (169) MEUR. Omsättningen ökade 18 %  till 217 (183) MEUR. 

Tredje och fjärde kvartalen positiva – helårsresultatet dock negativt

Resultatet efter finansiella poster försämrades med 8,5 MEUR och var –1,9 (+6,6) MEUR. Resultatförsämringen beror främst på höga bränslekostnader och kostnader av engångskaraktär relaterade till igångsättandet av MD90-produktionen.  Resultatet för det fjärde kvartalet var i enlighet med föregående kvartal positivt.

Blue1 Corporate Communications

Ytterligare information:
Ekonomidirektör Kai Simberg, tel: 040 590 3322
Kommunikationsdirektör Tom Christides, tel: 040 752 3131