BlueFactory har slutit ett globalt distributionsavtal med Ericsson för GARBO

BlueFactory har slutit ett globalt distributionsavtal med Ericsson för GARBO Svenska BlueFactory, som utvecklar teknik och tjänster för mobiloperatörer, har slutit ett globalt distributionsavtal med Ericsson. Avtalet har stor betydelse för BlueFactory och inne-bär att Ericsson kommer att sälja produkten GARBO via sin globala försäljningsorganisation. GARBO är en mjukvarubaserad helhetslösning för hantering av mobila tjänster och innebär bland annat en förenkling av kommunikationen mellan innehållsleverantörer och operatören. Med GARBO får operatörer tillgång till en teknisk lösning som möjliggör att de kan leverera innehåll till slutanvändaren på ett kostnadseffektivt sätt. - Avtalet med Ericsson är ett bevis på att vi i GARBO har ett starkt affärskoncept, säger Lars Jehrlander, VD för BlueFactory. GARBO inte bara kompletterar utan adderar värde till Erics-sons mobila komponenter. Nyttan för slutanvändaren som använder tjänsterna är att man har möjlighet att skapa ett personligt utbud av tjänster och betala för dessa på ett sätt som användaren själv tycker passar, tex prenumeration, engångsavgift, uppkopplingstid etc. - En av nyckelfaktorerna för att telekomoperatörer ska lyckas med, och få lönsamhet i sina satsningar på mobila tjänster, är att de effektiviserar sitt sätt att arbeta med innehållsleveran-törer och positioneringen av tjänsterna, säger Lars Jehrlander. GARBO gör det möjligt att ta betalt på flera olika sätt och förkortar lanseringstiden av nya tjänster. GARBO stödjer så väl existerande (t ex. SMS, WAP, GPRS, Java och MMS) som komman-de tekniker (t ex. 3G).I utvecklingen av GARBO har BlueFactory utgått från sin tidigare erfa-renhet som utvecklare av mobila tjänster. En annan viktig del har varit att ta hänsyn till an- vändarna och deras syn på hur de vill använda och betala för mobila tjänster och vilket in-nehåll de efterfrågar. Ytterligare information lämnas av: Lars Jehrlander, VD BlueFactory, tel. 08-553 410 00 Se även www.bluefactory.com för mer information. BlueFactory is a leading provider of technology solutions and services for mobile operators in Europe. BlueFacto-ry offers wireless enabling technologies, software and entertainment applications based on existing and future technologies (SMS, WAP, WIG, WEB, KJAVA, Positioning and Bluetooth). BlueFactory currently has offices in Stockholm and Hong Kong. www.bluefactory.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

BlueFactory provides solutions based on mobile technology and user behaviour. BlueFactory Systems offer Mobile Content Provisioning Software and Enterprise Solutions, whereas BlueFactory Studios offer mobile consulting services helping customers to make their company or brand mobile. The company is headquartered in Stockholm, Sweden, and has offices in Hong Kong and Chicago. BlueFactory is privately held by IT Provider, T-mobile Venture, Infocomm Investment and the founders

Dokument & länkar