BlueFactorys lösningar möjliggör mobila tjänster via China Mobile och China Unicom

BlueFactorys lösningar möjliggör mobila tjänster via China Mobile och China Unicom BlueFactory - utvecklare av tekniska lösningar och tjänster för mobiloperatörer - samarbetar med LinkRich Telecommunications för att tillhandahålla mobila tjänster baserade på BlueFactory's tjänsteleveransplattform till China Mobiles och China Unicoms abonnenter. Tjänsterna baseras initialt på SMS och finns tillgängliga för GSM-abonnenter över hela Kina. Driftsättningen är ett genombrott för BlueFactory på den kinesiska marknaden. - Driftsättningen av BlueFactory's plattform och tillhandahållande av tjänster via China Mobiles och China Unicoms mobila nätverk är viktiga för BlueFactory och stärker ytterligare BlueFactory's ställning som ledande utvecklare av avancerad teknik, säger Krister Skålberg, VD BlueFactory. BlueFactory har redan en stark position i Europa, och vår ambition med samarbetet med LinkRich är att bli en betydande leverantör av mobila tjänster och mobila tjänsteplattformar i Kina. BlueFactory har utvecklats till en ledande mobil mjukvaru- och tjänsteleverantör. Plattformen för leverans av mobila tjänster är framtagen baserat på kunskap om hur mobila tjänster kan användas och levereras mer effektivt. Lösningar baserade på BlueFactorys plattform är i drift hos bland andra Telia Mobile i Sverige. BlueFactory har idag återförsäljaravtal med bland andra Ericsson och Teleca AU-System. BlueFactory erbjuder också produkter och tjänster till mediabolag och den offentliga sektorn och påverkar därmed en större del av marknaden för mobila tjänster. BlueFactory erbjuder mobiloperatörer en lösning för leverans av mobila tjänster och förenklar utvecklingen av mobila tjänster för innehållsleverantörer. Plattformen för leverans av mobila tjänster möjliggör mer flexibla prisstrukturer och ett större tjänsteutbud genom att minska ledtiden för introduktion av nya tjänster. BlueFactory's plattform har driftsatts och integrerats med China Mobiles och China Unicoms mobila nätverk och är öppen för innehållsleverantörer via LinkRich Telecommunications, som är licensierade innehållsleverantörer till China Mobile och China Unicom. Plattformen stödjer leverans av tjänster baserade på tekniker som SMS, WAP, positionering, JAVA, MMS, EMS och 3G. Ytterligare information lämnas av: Krister Skålberg, CEO BlueFactory, telefon +46-8-553 410 00, krister.skalberg@bluefactory.com Pressbilder finns på: www.bluefactory.com About BlueFactory BlueFactory provides solutions based on mobile technology and user behaviour. BlueFactory Systems offer Mobile Content Provisioning Software and Enterprise Solutions, whereas BlueFactory Studios offer mobile consulting services helping customers to make their company or brand mobile. The company is headquartered in Stockholm, Sweden, and has offices in Hong Kong and Chicago. BlueFactory is privately held by IT Provider, T mobile Venture, Infocomm Investment and the founders. For more information, please visit www.bluefactory.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

BlueFactory provides solutions based on mobile technology and user behaviour. BlueFactory Systems offer Mobile Content Provisioning Software and Enterprise Solutions, whereas BlueFactory Studios offer mobile consulting services helping customers to make their company or brand mobile. The company is headquartered in Stockholm, Sweden, and has offices in Hong Kong and Chicago. BlueFactory is privately held by IT Provider, T-mobile Venture, Infocomm Investment and the founders

Dokument & länkar