Nyemissioner tillför Bluefish Pharmaceuticals 79 MSEK

Det svenska generikabolaget Bluefish har framgångsrikt genomfört tre riktade nyemissioner som tillsammans tillför bolaget 79 MSEK. Genom att säkerställa likviditeten och förbättra soliditeten skapas förutsättningar för en fortsatt stabil tillväxt samt möjligheter för att gradvis utöka utbudet av nischade produkter inom smalare sjukdomsområden och för regionala behandlingsprinciper.

Genom nyemissionerna har antalet aktier i Bluefish ökat med 13 187 667. Teckningskursen var 6 kronor per aktie. Efter nyemissionerna uppgår antalet aktier till 58 803 187 och aktiekapitalet till 11 760 637 kronor.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, President & CEO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har försäljning i 19 europeiska länder och ett teknologicenter i Bangalore i Indien. Produktportföljen består av 83 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Om oss

Bluefish Pharmaceuticals AB är ett svenskt läkemedelsföretag som licensierar, utvecklar och tillverkar läkemedel, främst s k generikaprodukter. Genom effektiv produktion och distribution kan läkemedlen hålla låga priser. Bluefish har ett helägt dotterbolag i Chennai, Indien med inriktning på produktutveckling och tillverkning. Bland Bluefish ägare finns grundaren Karl Karlsson samt ett antal fonder och privata investerare.

Prenumerera

Dokument & länkar