BlueMarx första e-handelsföretag att ansöka till OM Stockholmsbörsens O-lista

BlueMarx första e-handelsföretag att ansöka till OM Stockholmsbörsens O-lista BlueMarx anser sig nu moget för att noteras officiellt och tar som ett av de första e-handelsföretagen steget full ut och ansöker om en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. BlueMarx styrelse har fattat beslutet att lämna in ansökan under det första kvartalet 2001. Huvudrådgivare till BlueMarx är Swedebank Markets. - BlueMarx har nått en position som ett av de ledande företagen inom e-handel och BlueMarx önskar få en officiell status och notering. BlueMarx styrka ligger i den internetspecifika affärsmodellen som erbjuder en mycket kostnadseffektiv tillväxt. Effektiviteten i affärsmodellen skiljer oss från de flesta andra e-handelsföretag säger Göran Barsby, styrelseordförande i BlueMarx AB. Målsättningen med en notering på OM Stockholmsbörsens O-lista är att sprida ägandet och få en mer publik status. I samband med en notering på O-listan kommer en nyemission att genomföras. Kapitalet kommer att användas till fortsatt expansion och förvärv av företag inom handelssektorn. BlueMarx handlas för närvarande på Nya Marknaden med Swedebank som sponsor. Analytikerträff den 24 oktober kl. 08.00 i Operahuset Vid presentationen av kvartalsrapporten för det tredjekvartalet år 2000 inbjuder BlueMarx till analytikerträff i samarbete med Finanstidningen. Inbjudan skickas separat. BlueMarx affärsidé BlueMarx affärsidé är att med kooperativ handel, eller co-shopping, på Internet pressa priset på kapitalvaror till förmån för kunden. BlueMarx samordnar konsumenter genom att de bildar inköpsgrupper kring enskilda varor som kunderna själva föreslår. När tillräckligt många har anmält intresse för en inköpsgrupp presenteras BlueMarx-priset som är framtaget genom BlueMarx etablerade kontakter med de ledande leverantörerna inom respektive varukategori. Till skillnad från den gamla kooperationen samarbetar BlueMarx och konsumenterna kring enskilda varor utan föreningsbyråkrati och utan krav på medlemskap. www.bluemarx.se För ytterligare information, kontakta: BlueMarx AB SwedeBank Göran Barsby, styresleordförande Björn Ogenstam Tel: 08-429 09 43, 585 929 97, 070-830 88 82 0708 - 791 101 E-post:goran.barsby@bluemarx.se E-post: bjorn.ogenstam@foreningssparbanken.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar