Kvartalsbokslut 1/1 - 30/9 2000

Report this content

Kvartalsbokslut 1/1 - 30/9 2000 Stark och Effektiv Tillväxt * Den svenska rörelsen uppvisar en stark tillväxt i fakturerad försäljning; 25.1 MSEK för perioden betyder en tillväxt med 25% under kvartal 3 jämfört med kvartal 2. * Den genomsnittliga orderingången under oktober månad överstiger den genomsnittliga orderingången under september månad med 64%. * Snabbare tillväxt än e-handelns genomsnitt. * Kontinuerligt förbättrad bruttomarginal * Operativa kostnader i förhållande till intäkterna fortsätter att minska. * Förlusten fortsätter att minska. * Likviditeten är säkrad i drygt 7 månader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar