Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört en utökning om 600 miljoner kronor av det icke-säkerställda obligationslånet som löper till december 2021

Utökningen om 600m SEK av obligationslånet med förfall den 13 december 2021 prissattes till 100,859 procent, vilket motsvarar 3m Stibor + 1,40%. Efterfrågan i emissionen var stark vilket resulterade i en övertecknad orderbok.

Bluestep tilldelades en investment grade rating från Moody’s om Baa2, Stable outlook den 24 juni 2019.

Obligationerna emitterades under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor. Efter utökningen uppgår utestående obligationsvolym till 800 miljoner kronor.

SEB har agerat emissionsinstitut för transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 701 483 385

Eller besök www.bluestepbank.com  

Om oss

Bluestep är en marknadsledande och lösningsorienterad bank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har vi skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare och sparare. Vi vill vara förstahandsvalet för de människor som av olika anledningar inte kan få lån hos sin befintliga bank. Vi lägger stor vikt vid personliga lösningar och vår vision är att ge våra kunder en stabil ekonomisk situation – oavsett bakgrund och ursprung. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep och bolagsstyrningen finns på vår koncerns webbplats www.bluestepbank.com.

Prenumerera

Media

Media