Bluestep Bank AB (publ) emitterar 5-åriga säkerställda obligationer om 1 250 miljoner kronor

Report this content

Lånenummer: 7

ISIN: SE0016274153

Lånedatum: 20 oktober 2021

Förfallodatum: 20 oktober 2026

Volym: 1 250 miljoner kronor

Kupong: 3m Stibor + 1,00%

Pris: 103,53%

Re-offer spread: 3m Stibor +0,30%

Emissionsinstitut: SEB, Nordea och Danske Bank

 

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar