Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer i SEK och NOK

Report this content

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner SEK respektive 200 miljoner NOK, båda med en löptid om 3 år.

Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3m Stibor +0,65% respektive 3m Nibor +0,70%. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm respektive Oslo Børs.

I samband med emissionen genomförs även återköp om 130 miljoner SEK av Bluesteps utestående obligation med förfall i december 2021 (ISIN SE0010599464). Efter återköpet är 870 miljoner SEK utestående i obligationen med förfall i december 2021.

Obligationerna emitteras under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor. Efter ovan nämnda transaktioner uppgår utestående obligationsvolym till 2 370 miljoner SEK samt 200 miljoner NOK.

Danske Bank, Nordea och SEB agerade Joint Lead Managers för transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 51 74

Johanna Clason, CFO

Tel: +46 701 483 385

Eller besök: www.bluestepbank.com 

Prenumerera

Dokument & länkar