Många unga kvinnor anser sig sakna privatekonomisk kunskap

Report this content

Hälften av Sveriges yngre kvinnor tycker att de har dålig kunskap om privatekonomi. Män i samma ålder har mycket bättre självförtroende när det kommer till siffror och ekonomi.  Svenskarna efterlyser nu bättre utbildning i dessa frågor i skolan och vill att banker ska skriva mer begripligt. Det visar Bluestep-rapporten 2021. 

 Bluestep-rapporten 2021 bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo. Den visar att det finns en skillnad mellan hur vi själva ser på vår egen och andras kunskap om privatekonomi.  Sju av tio tycker att de själva har god privatekonomisk kunskap. Men bara var femte tillfrågad (22 procent) menar att andra har lika bra kunskap som de själva.  

 

Bland unga svenskar är självförtroendet mycket sämre än bland äldre tillfrågade. Hälften av kvinnorna i åldersgruppen 18–29 år anser att deras egen kunskapsnivå inte är särskilt hög eller till och med låg eller mycket låg. På frågan om de har tillräckligt mycket kunskap för att fatta privatekonomiska beslut svarar hela 48 procent av kvinnorna i åldersgruppen 18–29 år ”tveksamt” eller ”nej”.

 

Yngre män känner sig säkrare och bland dem säger 28 procent att de har låg kunskap.

 

– Det är oroande att framför allt unga kvinnor har så pass lågt självförtroende när det kommer till privatekonomi. Om de en dag planerar att ta sig in på bostadsmarknaden behöver de all kunskap de kan få. I Finland har Finlands Bank lagt fram ett förslag till en strategi vars mål är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen 2030, i förslaget betonas vikten av samarbete mellan myndigheter och företag i frågan. Detta är verkligen något Sverige bör inspireras av, säger Sarmad Jawady, bolånechef på Bluestep Bank.

 

Svenskarnas lösning på bristen av ekonomisk kunskap

Undersökningen visar också vad svenskarna anser bör göras för att förbättra svenskarnas ekonomiska kunnande. Listan toppas av att privatekonomisk utbildning bör utökas i läroplanen, det uppger sju av tio. Många anser också att myndigheter och banker ska samarbeta mer för att förbättra svenskarnas kunskap samt att bankernas dokument och material bör utformas på ett mer lättförståeligt sätt.

 

Topplista: Detta anser svenskarna bör göras för att öka den privatekonomiska kunskapen

1. Utöka den privatekonomiska utbildningen i läroplanen

2. Öka samarbetet mellan myndigheter och banker för att förbättra svenskarnas kunskap

3. Regeringen bör satsa på folkbildning inom privatekonomi

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sarmad Jawady, bolånechef, Bluestep Bank

Tel: +46 8 501 004 00

E-post: Sarmad.jawady@bluestep.se

 

Sofia Hagman Buhlin, Head of Corporate Communications, Bluestep Bank

Tel: + 46 708 98 24 29

E-post: sofia.buhlin@bluestep.se

 

Om undersökningen
Bluestep-rapporten 2021: En bostadsmarknad med stängda dörrar är gjord av Bluestep Bank och är baserad på en undersökning som är genomförd av Kantar Sifo i maj 2021. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 647 personer i Sverige mellan 18–79 år deltagit i undersökningen.

 

Om Bluestep Bank

Bluestep är en bolånebank med kunder i Sverige, Norge och Finland. Sedan starten 2005 har Bluestep skapat en tryggare ekonomi för tusentals låntagare. Genom att se till kundens potential snarare än anställningsform eller historik bidrar Bluestep aktivt till finansiell inkludering och möjliggör bolån för fler. Bluestep Bank AB (publ) är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens webbplats.

 

Bilaga

 

Hur skulle du bedöma din nivå av privatekonomiska kunskaper?

 

Total

18–29 år (man)

18–29 år

(kvinna)

Mycket hög

15 %

14 %

5 %

Hög

56 %

58 %

46 %

Inte särskilt hög

25 %

23 %

40 %

Låg

3 %

0 %

8 %

Mycket låg

1 %

5 %

2 %

Vet ej

0 %

0 %

0 %

 

 

Hur skulle du bedöma svenskarnas nivå av privatekonomiska kunskaper?

 

Total

Mycket hög

1 %

Hög

21 %

Inte särskilt hög

50 %

Låg

10 %

Mycket låg

2 %

Vet ej

15 %

 

Vad anser du bör göras för att öka svenskarnas kunskap inom privatekonomi? (Flerval)

 

Total

Den privatekonomiska utbildningen bör utökas i läroplanen

66 %

Myndigheter och banker bör samarbeta än mer mot det gemensamma målet att förbättra svenskarnas kunskap

31 %

Regeringen bör satsa på folkbildning inom privatekonomi

25 %

Bankerna bör utforma dokument och annat material på ett mer lättförståeligt sätt

24 %

Bankerna bör ta fram informations- och utbildningsmaterial

17 %

Banker bör utforma dokument och annat material på fler språk

13 %

Annat

4 %

Vet ej

11 %

 

Anser du att du har tillräckligt med privatekonomisk kunskap för att fatta bästa möjliga privatekonomiska beslut?

 

Total

18–29 år (kvinna)

Ja, absolut

69 %

51 %

Tveksamt

26 %

42 %

Nej

3 %

6 %

Vet ej

2 %

1 %

 

Om BlueStep Bank

BlueStep Bank är specialiserade på att hjälpa människor som av någon anledning inte kan få lån av en traditionell bank. Vi fokuserar alltid på varje persons ekonomiska möjligheter, snarare än deras tidigare utmaningar. På BlueStep erbjuder vi bolån, privatlån och sparkonton. Vi har varit verksamma sedan 2005, är cirka 200 anställda med kontor i Stockholm och Helsingborg samt en filial i Oslo. BlueStep står under Finansinspektionens tillsyn och samtliga sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

www.bluestepbank.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är oroande att framför allt unga kvinnor har så pass lågt självförtroende när det kommer till privatekonomi. Om de en dag planerar att ta sig in på bostadsmarknaden behöver de all kunskap de kan få. I Finland har Finlands Bank lagt fram ett förslag till en strategi vars mål är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen 2030, i förslaget betonas vikten av samarbete mellan myndigheter och företag i frågan. Detta är verkligen något Sverige bör inspireras av
Sarmad Jawady, bolånechef Bluestep Bank