Byggnationen av data center prototyp startar i Boden

Efter några månader av planering och förberedande arbete satte det europeiska konsortiet spaden i jorden och startade byggnadsarbetena för att bygga prototypen av ett av världens mest effektiva datacenter. Projektet finansieras av EU: s innovations- och forskningsprogram Horizon 2020 som startade i oktober 2017. Prototypanläggningen kommer att rymma 500 kW IT-load och förväntas vara igång i slutet av året.

Prototypen vid namn Boden Type Data Center "One" är ett experimentellt laboratorium och demonstrationsanläggning som innovativt kombinerar tekniknologier. Syftet är att testa och validera genomförbarhet och användbarhet för en högeffektiv och miljövänlig prototyp i verklig drift. Arbetsbelastningsbalansering, luftflödeseffektivitet och modularitet är i fokus för konsortiemedlemmarna: Datacentertekniker H1 Systems, kylproducent EcoCooling, forskningsinstitutet Fraunhofer IOSB och SICS RISE North samt datacenterutvecklare Bodens Utveckling AB. Den operativa mätningen och designoptimeringen av datacentret kommer att ge templerad information och analys för anläggningar som vill använda och placera lösningen på deras utvalda plats.

Norra Sveriges datacenterhub Boden kommer att vara hem för detta 36 månader långa forskningsprojekt, som innehar en budget på cirka 3 miljoner euro. Byggnadsarbetena påbörjades med grundarbeten och anslutningen av verktyg. Den trästrukturerade Boden Type DC One installeras senast november 2018 och kommer att fyllas med IT-utrustning i slutet av året. För de som är villiga att delta i forskningsexperimentet är det begränsat samlokaliseringsutrymme tillgängligt.

 "Det är trevligt att se ännu en anläggning som kommer fram i vår datacenterpark. Detta forskningsprojekt kommer säkerligen att ge stort värde till datacentrens effektivitet i Norden och övriga Europa. "- säger Nils Lindh, chef för Data Center Development, Bodens Utveckling AB

 "Projektet ger oss en unik möjlighet att titta på hur vi kan optimera installationen, driften och underhållet av våra kylsystem genom att använda en blandning av analys och teknik för att förbättra effektiviteten för industrin"- Alan Beresford, VD, EcoCooling

" H1 Systems har 25 års erfarenhet av att bygga missionskritiska anläggningar med hög tillgänglighet. Detta mycket ambitiösa projekt är ett unikt tillfälle för oss att visa våra kunskaper och vår kompetens. De vetenskapliga resultaten från de två forskningsinstituten, innovationerna från våra affärspartners och de lokala myndigheternas stöd säkerställer den framgångsrika utvecklingen av den förvisade prototypen." -säger Róbert Varga, projektledare, H1 Systems

Mer information och uppdateringar av projektet finns på www.bodentypedc.eu

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 768875

Om oss

About Boden Business Agency Boden Business Agency is a municipality owned company that helps privately held companies to establish or expand their business in Boden. Their main assignment, as a partner of The Node Pole, is to promote and develop Boden as a destination of energy- intense establishments. Boden has a unique position of power supply – redundant, sustainable and free from interruptions. The local eco-system of constructive and positive suppliers makes it easy to join the on-going movement in Boden. www.bodenbusinessagency.com

Prenumerera

Media

Media