Angående Pick Zinned Pops försäljning av aktier i Bodyflight

Report this content

Av insynsregistret framgår att Pick Zinned Pop AB sålt aktier till ett belopp om cirka 917 tkr. Anledningen till detta är ett administrativt misstag där Handelsbanken tecknade fler aktier än Pick Zinned hade för avsikt att teckna.

Pick Zinned Pop AB kommenterar:

”Detta är endast en korrigering med anledning av att Handelsbanken tecknade fler aktier än jag från början tänkt teckna. Min framtidstro på bolaget är orubbad och jag har ingen avsikt att minska mitt innehav. Jag tror på Bodyflight och upplevelser är en växande och spännande bransch”

För mer information om Bodyflight vänligen kontakta: 

Markus Viborg, VD 

Telefon: +46 732 45 22 22 

E-post: markus@bodyflight 

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Den nya vindtunneln är världens högsta och har en flyghöjd på 24 meter. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar