Bodyflight beslutar om nyemission samt utser permanent VD

Report this content

Årsstämman för Bodyflight Sweden AB beslutade idag att godkänna en riktad nyemission om 1,820 Mkr, utse nya styrelseledamöterna Karin Bäcklund och Janne Hartlin samt utse Micha Velasco till permanent VD.

Årsstämman godkände idag beslut om riktad nyemission om 1 820 000 kronor. Eftersom ledamöter i styrelse samt bolagets VD tecknar emissionen omfattas beslutet av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Samtliga närvarande på stämman röstade för beslutet. 

Till styrelsen valdes Anna Swanér, Daniel Volle, Stefan Osmund samt nyval av Karin Bäcklund och Janne Hartlin. 

"Jag ser väldigt mycket fram emot det här nya uppdraget. Jag hoppas kunna bidra med min kommunikations och PR-kompetens för att ta bolaget till nya höjder" säger Karin Bäcklund.

 
Micha Velasco utsågs till permanent VD.

"Det ska bli väldigt roligt att på allvar börja marknadsföra Bodyflight, världens roligaste upplevelse. Med tillskottet från emissionen kan vi börja satsa på både digital marknadsföring samt mer traditionell som radio" säger Micha Velasco.

Denna information är sådan som Bodyflight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 210617.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

www.bodyflight.se
 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag som äger och driftar Sveriges två enda vindtunnlar för fallskärmshoppning inomhus. En vindtunnel finns i Säve, Göteborg och en i Bromma, Stockholm. Numera är Bodyflight ett bolag, ett varumärke och en självständig idrott där ett flertal SM-tävlingar har hållts. Sedan 2020 har Bodyflight status som friskvårdsberättigad aktivitet vilket innebär att Bodyflights samtliga upplevelser berättigar till friskvårdspeng. Bodyflights mål är att växa bolaget genom breddning av utbudet och ökad lönsamhet. 

Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar