Bodyflight förvärvar VR-upplevelsebolag

Report this content

Bodyflights styrelse beslutade under våren att bolagets framtida tillväxt ska inkludera förvärv. Bodyflight har som första steg förvärvat majoriteten av aktierna i VR-upplevelseföretaget VREX AB, Sveriges bästa VR-upplevelse. 

Förvärvet av VREX ligger i linje med bolagets strategi, att äga minst 51% och endast förvärva kassaflödespositiva verksamheter där Bodyflight har goda förutsättningar att skapa konsolideringseffekter för ökad omsättning och förbättrat resultat.

Transaktion

Bodyflight Sweden AB har förvärvat 51,36 % av VREX AB för köpeskillingen 6,425 Mkr. Aktieöverlåtelsen sker per den 1 juli 2023 och kommer att synas i koncernens bokföring från och med den 1 juli. Förvärvet är ett rakt övertagande av 51,36 % av aktierna och ger Bodyflight Sweden AB egen majoritet i VREX AB.

Förvärvet finansieras av Bodyflights kassa samt genom lån.

Ur årsredovisning för 2022 VREX AB per den 221231:

  • Antal anställda 5 st.
  • Eget kapital 3 098 035 kr
  • Nettoomsättning 8 850 114 kr
  • Resultat 622 554 kr

VD för Bodyflight Sweden AB, Micha Velasco, sitter även i styrelsen i VREX AB men har inte avyttrat aktier i den här transaktionen. Micha Velasco äger aktier i VREX AB både privat och genom bolag, uppgående till 29,21 %.

VREX expansion

Expansion av VREX kräver låga investeringar i förhållande till expansion av ytterligare vindtunnlar. En VR-anläggning med en kapacitet om 18 till 30 personer per timme kostar mellan 4–7 miljoner att jämföra med en vindtunnel med ungefär motsvarande kapacitet kostar ca 70–90 miljoner.

Idag finns VREX i Bromma och på Space på Sergels Torg, med ytterligare expansion i planerna. VREX grundandes hösten 2018 och sedan dess har över 100 000 personer tagit del av VREX upplevelser. Upplevelserna är för familjer, gamers, företag och kompisgrupper, det finns spel för alla från 9 år.

”Förvärvet av majoritetsposten i VREX gör att omsättning och resultat ökar med cirka 20-30 % för koncernen. Förvärvet är det första steget på Bodyflights resa till att bli en upplevelsekoncern som äger och driftar kvalitetsupplevelser i egen regi. Upplevelser och VR är båda två marknader som visar tillväxt och Bodyflight ska ge aktieägarvärde genom att skala upp VREX verksamhet. Tillsammans med det nya affärssystemet som tas fram med Litium som plattform ser vi stora möjligheter till omsättningsökning i befintliga verksamheter.”  säger VD Micha Velasco.

Varje ny VR-anläggning förväntas omsätta mellan 5–10 miljoner med en vinst om cirka 17 %. Bodyflight räknar med att expandera med 3 nya anläggningar under 2024 och därefter en expansionstakt om 3–5 anläggningar per år.

Denna information är sådan som Bodyflight är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-30 16:33 CET.

Micha Velasco, VD

Telefon: +46 701072444
E-post: micha.velasco@bodyflight.se

bodyflight.se 
 

Om Bodyflight

Upplevelsebolaget Bodyflight opererar två av världens högsta vindtunnlar, belägna i Stockholm och Göteborg. Bolaget erbjuder människor den unika och euforiska känslan av att kunna flyga, att sväva fritt i en vertikal vindtunnel. Våra erfarna instruktörer ihop med att vindstyrkan går att justera gör att vårt motto är "Alla kan flyga!"

Bodyflights vision är att utvecklas till Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Läs mer på bodyflight.se

Prenumerera

Citat

Förvärvet av majoritetsposten i VREX gör att omsättning och resultat ökar med cirka 20-30 % för koncernen. Förvärvet är det första steget på Bodyflights resa till att bli en upplevelsekoncern som äger och driftar kvalitetsupplevelser i egen regi. Upplevelser och VR är båda två marknader som visar tillväxt och Bodyflight ska ge aktieägarvärde genom att skala upp VREX verksamhet. Tillsammans med det nya affärssystemet som tas fram med Litium som plattform ser vi stora möjligheter till omsättningsökning i befintliga verksamheter.
Micha Velasco, VD