Bodyflight Swedens dotterbolag FMJ erhåller bygglov för skjutbana

Som tidigare kommunicerats har FMJ tecknat ett 5-årigt hyresavtal avseende lokal för byggnation av skjutbana. Hyresavtalet var villkorat med att bygglov erhålls. Nu har Solna stad beviljat bygglov.

Rivning startar omgående och byggnationen beräknas ta cirka 2-3 månader. I steg ett byggs en kortbana om 25 meter för pistolskytte. Steg två blir en långbana, om cirka 50 meter, för bl.a. gevärsskytte. Kortbanan är där de flesta eventen och upplevelserna hålls medan långbanan riktar sig mer till jägare och professionella skyttar.

Bodyflights VD Markus Viborg kommenterar:

”Vägen mot skjutbana i egen regi har varit brokig men nu är vi snart framme vid målet. Vår målsättning är att öppna senast under april månad. Efterfrågan på bra inomhusskjutbanor med längd på 25 meter och uppåt är stor. Vi märker ett stort intresse från upplevelsekunder, skytteklubbar och professionella skyttar. Jämfört ursprungsplanen med skjutbana i källaren under Bodyflight så är lokalen i Solna bättre lämpad för ändamålet och jag tror slutresultatet kommer bli en långt bättre skjutbana. På så vis var det tur i oturen att det blev som det blev. Lokalen är som vi berättat tidigare på totalt 3000 kvm vilket gör att vi på sikt kan utveckla fler upplevelser på samma plats”

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera