Delårsrapport (Q1) Januari – Mars  2019

Report this content

Koncernens finansiella utveckling under januari – mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick under det första kvartalet 2019 till 6 186 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 339 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till + 89 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är + 0,01 kr.

VD har ordet

Sett till intäkts- och utförandecykeln över året är kvartal 1 ett av de bästa kvartalen. Vintern och det kallare klimatet gynnar inomhusaktiviteter och en stor del av presentkorten som sålts under föregående julhandel flygs upp i januari och februari. Kvartal 1 är också en bra period inom segmentet proflyers som tränar inför SM som hålls i februari varje år. Eftersom hoppstart utomhus ännu ej startat bidrar även detta till en högre beläggning under kvartal 1 från fallskärmshoppare.

Koncernen hade under kvartal 1 en omsättning om 6186 tkr med ett rörelseresultat på 339 tkr. Resultatet tyngs med 943 tkr som är kopplat till Göteborg där verksamheten startades först den 27 april och därmed ej bidrog under kvartal 1. Det är fortsatt Bodyflight Stockholm som driver omsättningen och om vi isolerar Stockholm så var omsättningen under kvartal 1 cirka 6295 tkr med ett rörelseresultat på cirka 1 175 tkr. FMJ hade under samma period en omsättning på 118 tkr med ett rörelseresultat på 42 tkr.

Bodyflight Göteborg öppnade sina dörrar 27 april och kommer därmed framåt att bidra till koncernens affär. Tunnelsystemet fungerar utmärkt och levererar en fantastisk upplevelse. De 8 meter höga glaspartierna adderar en rejäl höjdkänsla jämfört upplevelsen i Stockholm. Även luftkvaliteten är i världsklass, något vi fått flertalet komplimanger för av både utländska coacher och svenska fallskärmshoppare. Premiärdagen var fullbokad och beläggningen framåt ser klart tillfredställande ut. Jämfört samma period i Stockholm så är Göteborg klart mer bokat. Av erfarenhet vet vi att kunder i regel bokar sina tider sent, oftast så nära som ett par veckor innan utförande. Att göteborgarna mottagit oss så bra är oerhört roligt och bokningsläget är klart över förväntan.

Under senare delen av byggnationen av Göteborg har framförallt två leverantörer misskött sina åtaganden vilket lett till att deras uppdrag avslutats och att bolaget tvingats ersätta dessa med nya. Detta har orsakat ytterligare kostnader genom att vissa förbetalda moment tvingades handlas upp igen. Bodyflight har ställt krav på leverantörerna att få vissa av dessa kostnader återbetalda. Detta har ännu ej skett. Prioriteten har dock alltid varit att öppna verksamheten för kunder och på så vis få igång kassaflödet. På grund av dessa problem kvarstår moment att göra klart och därför har styrelsen kallat till extra bolagsstämma, den 11 juni, för att besluta om företrädesemission. Villkoren framgår av kallelsen.

I FMJ Shootingrange AB är byggnationen av kortbanan färdigställd samt tillstånd från polis och kommun klart. Den första gruppen kunder skjuter sina första skott den 15:e maj. FMJ har under perioden bedrivit verksamhet i liten skala på hyrd bana men kan nu öka tempo och skala upp verksamheten och antal kunder. Det råder stor brist på bra centrala skjutbanor och vi märker ett stort intresse från både upplevelsekunder och professionella skyttar. Att Live it dessutom valt FMJ som exklusiv skytteupplevelseleverantör är ett stort förtroende som jag tror borgar för ett bra kundflöde utöver vår egen försäljning. Vi ska nu se till att få fart på kortbanan och därefter fortsätter vi med långbanorna.

Jag kan konstatera att bedriva två byggprojekt av denna kaliber samtidigt varit oerhört utmanande men också roligt och lärorikt. Det känns i vart fall skönt att verksamheterna är igång och vi öppnat dörrarna för kunder i både Bodyflight Göteborg och FMJ. Istället för att lägga krafterna på byggnation ska vi, efter det sista i Göteborg, fokusera på att driva upp affären i dessa båda verksamheter så de framåt bidrar positivt till koncernens omsättning och resultat.

Markus Viborg, VD 

För fullständig kvartalsrapport se bifogad fil

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar