Delårsrapport 2, April – juni  2018

Kvartalet i sammandrag 

Bodyflight Sweden AB som bildades den 4 april 2018 och noterades på Aktietorget, numera Spotlight, den 24 maj 2018 redovisar detta kvartal rapporter på koncernen som uppstod 4 april. Då moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning och resultat lämnas inga uppgifter om moderbolaget. Föregående delårsrapport hade sin bas i Bodyflight Stockholm AB i jämförelse med denna som har Bodyflight Sweden AB som bas, vilket ger att jämförelsesiffror ej publiceras då de består utav olika koncerner.

·       Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet 2018 till 5 136 tkr.

·       Rörelseresultatet för perioden uppgick till -933 tkr.

·       Resultat efter skatt uppgick till -1 114 tkr.

·       Resultat per aktie efter skatt är -0,11 kr.

Nyckeltal

Belopp i TKR 2018-04-01
2018-06-30
Nettoomsättning 5 136
Rörelseresultat -933
Resultat före skatt -1 047
Resultat efter skatt -1 114
Rörelsemarginal, % -18%
Soliditet, % 70%
Eget kapital 52 725
Antal anställda 21
Antal aktier vid periodens utgång 9 993 200
Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,11
Eget kapital per aktie, SEK 5,28

För fullständig delårsrapport se bifogad fil.

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight planerar under det fjärde kvartalet 2018 att expandera sin verksamhet med en färdigställd vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Om oss

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Prenumerera

Dokument & länkar