Halvårsrapport (Q2) januari - juni 2019

Report this content

Koncernens finansiella utveckling under april – juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick under det andra kvartalet 2019 till 6 959 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till - 107 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till - 559 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är - 0,06 kr.

Koncernens finansiella utveckling under januari – juni 2019

  • Nettoomsättningen uppgick under det första halvåret 2019 till 13 145 tkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till + 204 tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till – 495 tkr.
  • Resultat per aktie efter skatt är - 0,05 kr.
  • Kassaflödet uppgick till – 3 526 tkr.

VD har ordet

Andra kvartalet 2019 ökade koncernens omsättning med cirka 36%, till 6 559 tkr, jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet för andra kvartalet förbättras med 826 tkr till minus 107 tkr jämfört andra kvartalet 2018. Bodyflight Göteborg och FMJ öppnade sina dörrar innan sommaren och bidrar därmed sedan maj respektive april till koncernens omsättning. Samtidigt är dessa båda verksamheter i sin linda varför jag förväntar mig klart mer av dem framåt. Vidare tyngs resultatet av kostnader kopplat till byggnationen och uppstarten i både Göteborg och FMJ. Värt att notera är också att sett till intäktscykeln över året är kvartal två den period då vi har lägst intäkter. Framförallt spenderar kundgruppen fallskärmshoppare mer tid utomhus och köper därmed mindre tid i vindtunneln men även aktiviteten hos förstagångsflygare går ned med start i maj.

Efter kvartalets utgång genomfördes en lyckad emission som övertecknades och vi erhöll därmed det kapital som behövs för att slutföra de sista momenten i Göteborg. Stort tack till befintliga och nya aktieägare för förtroendet! Att Göteborg öppnade strax innan sommaren är inte optimalt tidsmässigt men mottagandet i Göteborg med omnejd är klart tillfredställande. Framförallt flödet från gruppen fallskärmshoppare är över förväntan och intresset från våra grannländer Norge och Danmark är stort. Tunnelns kvalitet och vår prisnivå är det som attraherar. Hos förstagångsflygare är trenden ökande och jag har en bra känsla inför hösten och vintern som är vår starkaste period utförande- och försäljningsmässigt. Förstagångsflygarnas omdömen är att det är en upplevelse i världsklass och de rekommenderar oss till vänner och bekanta. Det är den bästa marknadsföringen vi kan få! Jag är övertygad att Bodyflight Göteborg kommer bli ett välbesökt landmärke i Göteborg.

Även FMJ öppnade strax innan sommaren vilket är perioden då skyttar i större utsträckning flyttar utomhus. Jag är ändå relativt nöjd med starten och ser en fördel i att vi hinner trimma in verksamheten innan det drar igång på allvar. Vi har ett flertal kontakter med myndigheter, skytteklubbar och säkerhetsföretag om köp av större mängd träningstid. Vissa av dem har redan provskjutit banan medan dialogen precis börjat med andra. Flödet av förstagångsskyttar/upplevelsekunder från Live it är stigande och även här tror jag vi kommer få se en kraftigt ökad aktivitet framåt hösten.

Sammantaget känns det oerhört skönt att verksamheterna i både Göteborg och FMJ nu är igång och bidrar till koncernens affär. Även om vägen dit blev onödigt krokig har vi gjort det vi sagt vi skulle göra. Vi har nu de två högsta vindtunnlarna i världen och en skjutbana av rang. Jag ser fram emot kallare årstider och att tillsammans med våra anställda ta Göteborg till samma nivå som Stockholm och samtidigt utveckla FMJ vidare.

Markus Viborg, VD

För fullständig rapport se bifogad fil

För frågor om denna rapport eller Bodyflight som bolag, kontakta:

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Den nya vindtunneln är världens högsta och har en flyghöjd på 24 meter. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar