Lägesuppdatering angående Göteborg samt ytterligare kapitalbehov

Report this content

Som tidigare kommunicerats är Bodyflights vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg i drift sedan 27 april. Intresset från Göteborg med omnejd samt våra grannländer Norge och Danmark ser mycket bra ut. Även bokningsläget är klart tillfredställande. Som tidigare kommunicerats blev av olika anledningar byggnationen försenad och vissa moment kvarstår att färdigställa. Detta sammantaget gör att bolaget står inför ytterligare kapitalbehov och styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 11 juni för att besluta om företrädesemission om maximalt 7 873 583 kronor.

Som tidigare kommunicerats har moment såsom mark, stål och glas orsakat fördyringar och förseningar. Under senare delen av byggnationen har framförallt två leverantörer misskött sina uppdrag vilket lett till att deras uppdrag avslutats och att bolaget tvingats ersätta dessa med nya. Detta har orsakat ytterligare kostnader genom att vissa förbetalda moment nu tvingas handlas upp igen. Bodyflight har ställt krav på dessa leverantörer att få vissa av dessa kostnader återbetalda. Prioriteten har dock alltid varit att färdigställa världens högsta vindtunnel och öppna verksamheten för kunder och få igång kassaflödet. Detta är nu gjort och som tidigare nämnts ser starten mycket bra ut.

Bodyflights VD Markus Viborg kommenterar:

”Byggnationen av Göteborg har varit otroligt utmanande och jag kan villigt erkänna att vi stött på många problem. Med det sagt så har vi ändå öppnat verksamheten och kunderna är nöjda och ger vår upplevelse högsta betyg. Jag känner mig otroligt glad över mottagandet i Göteborg och hos våra grannländer. Projektet är i sitt absoluta slutskede och risken därmed begränsad för ytterligare överraskningar. Jag ser framåt med gott hopp om en fantastisk upplevelsesommar och höst

För mer information om Bodyflight, vänligen kontakta: 

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se 

Denna information är sådan information som Bodyflight Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019. 

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar