Lägesuppdatering av byggnationen i Göteborg samt upptagande av nya lån

Report this content

Som tidigare kommunicerats pågår just nu byggnationen av Bodyflights andra vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg. Den blir världens högsta med flyghöjd på 24 meter. Ny beräknad öppningsdag är 24 april 2019.

Status nu är att alla stora gjutningar är klara och stålmontaget är i slutskedet. En stadig betongkista är nedsprängd 15 meter i berget. Där finns den nedre vändkretsen av vindtunneln där 300km/h luft ska susa igenom upp till flygkammaren. Stora delar av glasfiberkomponenterna som utgör själva vindtunneln är nu installerade och det sista är på väg upp. De fyra fläktarna sitter monterade och vi är inom ett par dagar klara med det övre stålmontaget där den övre vändkretsen återfinns. Väggar och tak monteras parallellt. Därefter avslutar vi med glaspartierna och resterande av interiören.

Flygkammaren består till stor del av 8 meter höga glaspartier som gör det möjligt för åskådarna att se de som flyger. Så stora glasprofiler är ovanliga och det finns få leverantörer som klarar att tillverka dessa. Bodyflight handlade tidigt upp glaset av Silikonglassystem Sweden AB men av på grund av oförutsedda problem hos leverantören har det uppstått förseningar i leveransen. Med det nya leveransdatumet vi fått av Silikonglassystem Sweden AB så resulterar det i försening av färdigställandet och därmed öppningsdagen.

Vissa moment har blivit billigare än budget medan andra blivit dyrare. På grund av bland annat mer krävande markarbeten, en ökad stålmängd i stommen samt försening av glaset har totalbudgeten för byggnationen ökat med ca 5,8 miljoner kronor. För att finansiera detta har styrelsen i Bodyflight Sweden beslutat att ta upp långsiktiga lån om 5,8 miljoner från bolagets större ägare. Fördelning enligt nedan.

Daniel Volle 4 700 000 kr via Pick Zinned Pop AB

Micha Velasco 200 000 kr via Zemima AB

Stefan Burström 500 000 kr via Downwind labs AB

Tobias Pontvik 200 000 kr via Frifall Event & Reklam AB

Martin Dahl 200 000 kr via Bryggerivägen 16867 Holding AB

Lånen saknar säkerhet och är efterställda bolagets övriga lån till Swedbank och har räntesatser på mellan 4 och 5,5%. Samtliga dessa transaktioner, utom den med Bryggerivägen 16867 Holding AB, är att betrakta som närståendetransaktioner så dessa personer sitter i bolagets styrelse.

Till detta har Swedbank beviljat ytterligare finansiering om 4 miljoner kronor. Karaktären är kort finansiering med syfte att täcka tillfälliga likviditetsdippar under byggnationen. Lånet till Swedbank ska vara återbetalt årsskiftet 2019/2020. Räntan är f.n. 4,87%.

Intresset för tunneln i Göteborg är stort och bokningsläget är över förväntan. Den marknadsföring som görs via radio och spårvagnar samt social media får bra respons. Bokningen har sedan en tid varit öppen från 31 mars men vi tvingas nu på grund av förseningar i glasleveransen att senarelägga öppningen till den 24 april. De kunder som redan bokat kommer kontaktas och erbjudas att flytta sin tid alternativt få pengarna tillbaka.

Bodyflights VD Markus Viborg kommenterar:

”Alla byggnationer har sina specifika problem och så även denna. Jag tycker dock det i stort gått relativt bra och efter inledande utmaningar så flöt det på fint. Att vi nu nåtts av beskedet att leveransen av tunnelglaset är försenad och att vi därmed tvingas senarelägga öppningsdatumet är beklagligt men utanför vår kontroll. Det nya öppningsdatumet är alltså 24 april och alla kunder som bokat tidigare datum kommer såklart kontaktas och erbjudas en lösning som passar just dem. Att våra största ägare lånar in pengar för att finansiera fördyringen visar deras starka tro på bolaget. Vi är nu i sluttampen och snart kan Göteborg stoltsera med världens högsta vindtunnel. Att bokningsläget så tidigt ser så bra ut är fantastiskt roligt och också lite oväntat då vi av erfarenhet vet att våra kunder bokar sina upplevelser sent, oftast ett par veckor innan utförande. Jag är övertygad att tunneln kompletterar Göteborgs övriga nöjesutbud och kommer vara ett flitigt besökt landmärke av såväl upplevelsekunder som fallskärmshoppare”

Markus Viborg, VD

Telefon: +46 732 45 22 22

E-post: markus@bodyflight.se

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar