Nyemissionen i Bodyflight är nu registrerad

Report this content

Bodyflight Sweden AB avslutade onsdag den 10 juli 2019 sin företrädesemission som tillförde bolaget cirka 7,6 MSEK efter emissionskostnader.

Emissionerna registrerades av Bolagsverket igår, måndag den 26 augusti 2019. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 30 augusti 2019. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 5 september 2019.

Genom emission kommer antalet aktier i Bodyflight har antalet aktier ökat med 2 499 550 stycken till totalt 12 497 750 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 249 955 kronor till 1 249 775 kronor.

Med anledning av att något blivit fel i kontakten mellan Handelsbanken och en av deras kunder där Handelsbanken tecknat aktier som kunden inte hade för avsikt att anskaffa har teckningsgraden i emissionen korrigerats till 105 procent. 


För mer information om Bodyflight vänligen kontakta: 

Markus Viborg, VD 

Telefon: +46 732 45 22 22 

E-post: markus@bodyflight 

www.bodyflight.se

Om Bodyflight

Bodyflight är ett upplevelsebolag grundat 2014 av fallskärmsentusiaster i Stockholm. Tillsammans har teamet bakom Bodyflight lyckats konvertera Pripps gamla mälteri i Bromma till att bli Sveriges första vertikala, frifallande vindtunnel för nöjes- och tävlingsflygning. Konstruktionen är bolagets egen, från den tekniska lösningen till utformningen av den recirkulerande luftkanalen. Sammantaget mäter flygkammaren 23 meter i höjd vilket gör bolagets vindtunnel till världens högsta. Bodyflights övergripande strategi är att växa och skapa upplevelsecenter för utmanande och adrenalinstinna aktiviteter med en vindtunnel som huvudaktivitet varje center. Bodyflight expanderar nu sin verksamhet med en vindtunnel belägen vid Säve flygplats i Göteborg. Läs mer om Bodyflight på www.bodyflight.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar