Boet Bostad förstärker styrelsen

Report this content

Boet Bostad har via extrastämma valt in Anders Längnäs och Magnus Agervald i bolagets styrelse

Anders är VD för och delägare i riskkapitalbolaget Screen Capital och har bl.a. ett förflutet som delägare på PWC där han jobbade i drygt 20 år och var Sverigeansvarig för corporate finance för ägarledda bolag.

Magnus sitter idag i ett antal bolagsstyrelser och har tidigare bl.a. varit konsult på McKinsey, VD för Byggmax, som under den tiden börsnoterades, och VD för Ratos.

- Vi ser denna förstärkning till styrelsen som mycket positiv, säger Fredrik Söderberg, ordförande i Boet Bostads styrelse. Magnus och Anders erfarenheter och meriter från kapitalanskaffning, styrelsearbete i noterad miljö och operativt arbete kommer att vara värdefulla för oss under vår tillväxtresa framöver, avslutar Fredrik.

Ferdinand Grumme, VD
ferdinand.grumme@boetbostad.se

+46 704 46 24 06

Boet Bostad är en nytänkande bostadsutvecklare med cirka 1 200 lägenheter i sin projektportfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Mer information om Boet Bostad finns på www.boetbostad.se