Boet Bostad väljer in Ann Öberg i styrelsen

Report this content

Boet Bostad har valt in Ann Öberg i bolagets styrelse vid ordinarie årsstämma den 22 april 2021

Ann är idag ansvarig för att bygga upp Klarnas Nordiska Public Affairs funktion ur ett strategiskt affärsperspektiv, och har tidigare bland annat varit chefsekonom på Handelsbanken, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och innan dess haft ett flertal positioner på Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet.

Hon har en ekonomie doktorsexamen från Uppsala Universitet.

- Vi ser denna förstärkning till styrelsen som mycket positiv, säger Fredrik Söderberg, ordförande i Boet Bostads styrelse. Anns långa erfarenhet och expertis inom nationalekonomi och makroanalys kommer att vara värdefull för oss under vår tillväxtresa framöver, avslutar Fredrik.

Vid årsstämman omvaldes Magnus Agervald, Anders Längnäs, Fredrik Söderberg, Peter Söderberg och Ferdinand Grumme som styrelseledamöter, och det beslutades även att ansluta bolagets aktiebok till Euroclear för att underlätta hanteringen av framtida ägarspridningar.

Ferdinand Grumme, VD
ferdinand.grumme@boetbostad.se

+46 704 46 24 06

Boet Bostad är en nytänkande bostadsutvecklare med cirka 1 200 lägenheter i sin projektportfölj. Bolaget är baserat i Stockholm och Göteborg och har en uttalad vision att skapa bostäder åt alla genom att utveckla attraktiva hyresrätter med höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Mer information om Boet Bostad finns på www.boetbostad.se

Media

Media