Bofors Defence och Örebro Universitet inleder samarbete kring intelligenta räddningssystem

Bofors Defence och Örebro Universitet inleder samarbete kring intelligenta räddningssystem I ett samarbetsprojekt mellan Örebro Universitet, Bofors Defence AB, Räddningsverket och Stockholms Brandförsvar har arbetet inletts kring framtida Intelligenta Räddningssystem. Målsättningen är att på sikt bygga upp ett nationellt forsknings- och utvecklingscentrum kring Intelligenta Räddningssystem och andra insatssystem för riskuppdrag. -Tunnelbränder eller en brand i en fabrik för tillverkning av kemikalier är ett skräckscenario för landets räddningstjänster. Riskerna för både allmänhet och räddningspersonal är i vissa lägen mycket stora och räddningstjänsterna har idag inte teknisk utrustning som i alla lägen säkerställer en säker insats. -En brand i Stockholms tunnelbana, där ett t-banetåg börjar brinna på spåret mellan två stationer, gör att vi står maktlösa. Med den bekämpningsutrustning vi har idag måste tåget "brinna färdigt" innan vi kan nå fram till olycksplatsen. Från vår sida ser vi det därför som mycket angeläget att delta i utvecklingen av nya, intelligenta räddningssystem, säger Anders Bergqvist, brandingenjör och räddningsledare inom Stockholms Brandförsvar. -Inom Räddningsverket anser vi att behovet av ny teknologi är mycket stort och vi kan tillföra projektet värdefulla kunskaper utifrån användarens perspektiv, säger avdelningsdirektör Anders Wiik på Räddningsverket. Projektet kring Intelligenta Räddningssystem drivs inom ramen för UGV Technology Group, där Örebro Universitet och Bofors Defence tillsammans med bl.a. Räddningsverket, Stockholms Brandförsvar och andra industriföretag, redan har ett befintligt samarbete. UGV, som är en förkortning för Unmanned Ground Vehicle, arbetar med teknologier för bl.a. obemannade markfarkoster. Forskningen vid Örebro Universitet sker inom Centret för Tillämpade Autonoma System (AASS) och Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM). Bofors Defence AB, som svarar för projektets industriella kompetens, bidrar bl.a. med kunnande kring modellering och simulering (MoS). -Bofors Defence arbetar idag med spetsteknologi inom modellering och simulering, där vi i datamiljö återskapar olika miljöer och kan simulera olika förlopp, till exempel olyckor, säger Torbjörn Lindström, projektledare inom Bofors Defence. Det kommer att öppnas många nya användarperspektiv för intelligenta system för riskuppdrag. Inte enbart räddningsinsatser utan också i samband med internationella fredsinsatser, bevakning, röjning av t.ex. explosiva föremål, insatser mot terrorism men också mindre farofyllda uppdrag som gallring och avverkning inom skogsbruket. För ytterligare information, kontakta gärna: Bo Hylander, pressansvarig Tel. 070-343 90 11, efter klockan 14.30 den 17/1. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/17/20010117BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar