Fortsatt mycket stark utveckling i februari – omsättningen upp 81% mot februari 2017

Report this content

Faktureringen för februari månad 2018 blev 1816 ksek att jämföras med 1003 ksek för februari månad 2017. Omsättningen ökade därmed med hela 81%.

Den kraftiga omsättningsökningen för februari månad beror delvis på att flertalet av våra kunder kraftigt ökat nyttjande av vår plattform samt att en större kund som varit passiv under en längre tid tagit beslut att börja använda Jojka i allt högre utsträckning. Detta sedan de testat vår nya plattform under en kortare tid.

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.

För ytterligare information kontakta: 
Rutger Lindquist, VD Jojka Communication AB

rutger.lindquist@jojka.com 

www.jojka.com 

Prenumerera

Dokument & länkar