Omsättningen för maj månad uppgick till 2344 ksek

Report this content

Omsättningen för maj månad 2022 blev 2344 ksek, att jämföras med 2044 ksek för maj månad 2021. Omsättningen ökade därmed 14,6 % gentemot föregående års siffror.

Intresset för vår produkt fortsätter att vara stort och vi tar kontinuerligt in nya kunder. Arbetet med att växa i vårt grannland Norge går framåt. Vi har haft flera möten med norska e-handlare som kommer att leda till att vi inom kort stänger flera nya affärer. 

Satsningen i Norge har också resulterat i kontakter med ett par CRM-byråer som visat intresse för partnerskap. Vår förhoppning är att efter sommaren etablera samarbeten med dessa CRM-byråer som kan generera kvalificerade leads på samma sätt som våra partner byråer gör i Sverige. 

Med vänliga hälsningar

Fredrik Dalebrant


 

För ytterligare information kontakta: 
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt huvudkontor i Stockholm.


 

Prenumerera

Dokument & länkar