• news.cision.com/
  • Bokusgruppen AB/
  • Bokusgruppen deltar på Volatis kapitalmarknadsdag: ”Tydlig plan för att öka tillväxten i de digitala kanalerna”

Bokusgruppen deltar på Volatis kapitalmarknadsdag: ”Tydlig plan för att öka tillväxten i de digitala kanalerna”

Report this content

Bokusgruppen har en tydlig plan för ökad tillväxttakt i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar. Bokusgruppens marknadsandel inom e-handel ökade under 2020 och totalt sett utgjorde digitala kanaler 44 procent av försäljningen. Bolaget ser en betydande digital potential med sina 44 miljoner online-besök per år och kundklubbens 2 miljoner medlemmar.

Det säger Maria Edsman, VD för Bokusgruppen, i samband med huvudägaren Volatis kapitalmarknadsdag på torsdagen. Presentationen hålls mot bakgrund av att Volatis styrelse i februari gav Volatis ledning i uppdrag att utvärdera en eventuell utdelning och notering av ägandet i Bokusgruppen (som idag utgör affärsområdet Akademibokhandeln inom Volati). Presentationen nås via länken nedan från kl. 08.00 i dag. Kapitalmarknadsdagen följs upp med en frågestund för investerare och analytiker den 22 mars 2021 klockan 14.00.

Bokusgruppen visar god lönsamhet och kraftig tillväxt i sina digitala kanaler. Vi har en stark marknadsposition med framgångsrika digitala kanaler som Bokus och akademibokhandeln.se samt abonnemangstjänsten Bokus Play, där vårt rikstäckande nät av lönsamma butiker bidrar till att värva nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt, säger hon.

Bolaget ökade sin marknadsandel inom e-handel under året och totalt stod digitala kanaler för 44 procent av Bokusgruppens försäljning under 2020.

Vi har en tydlig ambition och plan för att öka tillväxttakten i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar de närmaste åren. Med 44 miljoner online-besök årligen, 13 miljoner besök i butik och 2 miljoner medlemmar i kundklubben har vi fantastiska förutsättningar att locka fler kunder att prova våra digitala abonnemang och erbjudanden, säger Maria Edsman.

Volatis nuvarande VD Mårten Andersson kommer i maj i år att övergå till rollen som ordförande i Volatis två affärsområden Salix Group och Akademibokhandeln (Bokusgruppen). Ett eventuellt beslut om en så kallad Lex Asea-utdelning av Volatis andelar i Bokusgruppen till Volatis stamaktieägare väntas fattas vid Volatis årsstämma 28 april i år.

Presentationen är tillgänglig på https://www.volati.se/sv/investerare/kapitalmarknadsuppdatering. En direktsänd frågestund med presentatörerna, bland dem Maria Edsman, sker den 22 mars kl. 14.00-15.00. En inspelning av frågestunden kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Volatis hemsida.

För mer information vänligen kontakta Maria Edsman, VD, via 076-888 26 10 eller Alexandra Fröding, Presskontakt, via 070-775 27 83.

Bokusgruppen AB (under namnändring från Volati Bok AB)

Box 2100, 103 13 Stockholm
Lindhagensgatan 74, plan 8, 112 18 Stockholm
Tel: 010-744 10 00
E-post: kundservice@akademibokhandeln.se
Organisationsnummer: 559025-8637

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 07:45 CET.

Bokusgruppen AB är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med starka och kompletterande varumärken når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuds ett stort och inspirerande övrigt sortiment. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” ska Bokusgruppen möta kundernas varierande behov och vara förstahandsvalet för så många som möjligt.  

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Bokusgruppen visar god lönsamhet och kraftig tillväxt i sina digitala kanaler. Vi har en stark marknadsposition med framgångsrika digitala kanaler som Bokus och akademibokhandeln.se samt abonnemangstjänsten Bokus Play, där vårt rikstäckande nät av lönsamma butiker bidrar till att värva nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt.
Maria Edsman, VD Bokusgruppen
Vi har en tydlig ambition och plan för att öka tillväxttakten i de digitala kanalerna genom fortsatta investeringar de närmaste åren. Med 44 miljoner online-besök årligen, 13 miljoner besök i butik och 2 miljoner medlemmar i kundklubben har vi fantastiska förutsättningar att locka fler kunder att prova våra digitala abonnemang och erbjudanden.
Maria Edsman, VD Bokusgruppen