Nu ska bokhandeln bli grönare: Bokusgruppen i utökad hållbarhetssatsning

Report this content

Bokusgruppen med varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln växlar upp hållbarhetsarbetet. Nya strategier är satta och hållbarhet ska nu integreras i alla delar av verksamheten. Initiativet handlar om att både ta ansvar som en ledande aktör och att möta nya förväntningar från omvärlden, menar VD Maria Edsman.

Bokusgruppen har (med dotterbolaget Bokhandelsgruppen) under flera år bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete. Under 2020 togs beslut om att satsa större och integrera hållbarhetsarbetet i alla delar av verksamheten. En ny hållbarhetsansvarig, Cecilia Oseroff, tillsattes, tidigare strategier omformulerades och nya hållbarhetsområden och mål togs fram. Samtidigt tillsattes ett antal tvärfunktionella hållbarhetsgrupper som kommer att jobba dedikerat och riktat med att ta fram delmål och åtgärder inom respektive hållbarhetsområde.

– Vi har tidigare rört oss i rätt riktning, men nu tar vi nästa steg. Vi kan göra mycket mer och har en tydlig plan framåt. Våra hållbarhetsgrupper kommer att ha färdiga åtgärdsplaner under våren, därefter väntar ett stort arbete med att implementera dessa. Vi är ödmjuka inför den här uppgiften men ser att vi har både ett riktigt stort engagemang internt och möjligheten att faktiskt göra skillnad. Det är ett långsiktigt arbete där vi steg för steg identifierar förbättringspotential och vidtar åtgärder, säger Cecilia Oseroff, Hållbarhetsansvarig.

Med den utökade hållbarhetssatsningen vill Bokusgruppen på ett konkret sätt bidra och vara drivande i branschen. Ett tydligt och transparent hållbarhetsarbete som visar resultat är dessutom en stark konkurrensfördel.

– Som en ledande bokhandelsaktör har vi stor möjlighet att bidra till hållbar utveckling, inte bara genom att minska miljö- och klimatpåverkan i den egna verksamheten utan också genom att främja läsning, bildning och demokrati så att även kommande generationer får uppleva läsglädje. Utöver att det är vårt ansvar att verka för hållbar utveckling ser vi det också som en konkurrensfördel. Omvärldens förväntningar förändras – då behöver vi också göra det, säger Maria Edsman, VD.

Bokusgruppens hållbarhetsredovisning 2020 publiceras idag den 31 mars (för dotterbolaget Bokhandelsgruppen) och i den sker rapporteringen enligt tidigare strategier och mål. I ett fristående avsnitt i hållbarhetsredovisningen finns mer information om den utökade satsningen. Se bifogad fil. Mer info www.bokusgruppen.com

Vid frågor vänligen kontakta:
Alexandra Fröding, Presskontakt, tel.nr: 070-775 27 83 
Cecilia Oseroff, Hållbarhetsansvarig, tel.nr: 070-480 28 28

Bokusgruppen AB är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med starka och kompletterande varumärkena Bokus, Bokus Play och Akademibokhandeln når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Förutom böcker i alla kanaler och format erbjuds ett stort och inspirerande övrigt sortiment. Med visionen ”Läsglädje för alla, varje dag” ska Bokusgruppen möta kundernas varierande behov och vara förstahandsvalet för så många som möjligt. Bokusgruppen AB ägs av Volati AB och delar av företagsledningen.