Avtal om slamleverans gynnar kretsloppet

Avtal om slamleverans gynnar kretsloppet Boliden och Stockholm Vatten har undertecknat ett avtal om leverans av ca 50 000 ton slam per år från reningsverk i Stockholm. Slammet ska användas som jordförbättringsmedel och täckmaterial i samband med efterbehandling av i första hand gruvområdet Aitik, Norrbotten. - Avtalet är ett utmärkt exempel på praktisk tillämpning av de principer som gäller för kretsloppssamhället", säger Bolidens VD Jan Johansson. - Samarbetet med Boliden öppnar intressanta möjligheter för oss att utnyttja slammet på ett bra sätt", säger Karin Jonsson, VD för Stockholm Vatten. "Materialet har flera fördelar eftersom det både är mycket näringsrikt och dessutom uppfyller kvalitetskraven för slam som sprids på åkermark". Slammet kommer från Henriksdals avloppsreningsverk. Kvalitetskontrollerna är täta. Sedan lång tid tillbaka pågår ett omfattande miljösamarbetet mellan Stockholm Vatten, företag och allmänhet. Innehållet av metaller och miljöstörande organiska ämnen är lågt och uppfyller de gräns- och riktvärden som gäller när slam används som gödselmedel vid livsmedelsproduktion. Slammet komposteras (rötas) och avvattnas innan det levereras. Det har en konsistens som liknar fuktig jord. Boliden bedriver sedan många år ett omfattande program för efterbehandling av gruvområden. Erfarenheterna visar att slam fungerar utmärkt i det här sammanhanget. Det fyller både kraven på täckmaterial och är dessutom så näringsrikt att den lokala växtligheten snabbt kommer igång. Förhandsgodkännande av samarbetsavtalet har meddelats av samtliga berörda länsstyrelser och kommuner. För ytterligare information kontakta: Manfred Lindvall, Miljöchef Svenska Gruvor, tel 0910-77 44 18 eller 070- 659 59 66 Åke Jonsson, Teknisk direktör, Stockholm Vatten, tel 08-522 122 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00490/bit0002.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar