Boliden får besked från Skatterättsnämnden

Boliden får besked från Skatterättsnämnden Skatterättsnämnden har nu lämnat besked på skattefrågor i samband med Bolidens "hemflytt". Följande besked har erhållits: 1 Transaktionen anses i sin helhet som ett byte och rätt till uppskov med beskattning av eventuell kapitalvinst föreligger. 2 Avdragsrätt för eventuell kapitalförlust föreligger för avyttringsåret (2001). 3 Aktierna i Boliden AB är inte en förmögenhetsskattepliktig tillgång. Ovanstående besked vinner laga kraft om tre veckor. Bolaget ska begära besked hos RSV om anskaffningsvärdet på de tillbytta aktierna i Boliden AB. Besked från RSV kommer i god tid innan tidpunkten för deklaration. För mer information se www.boliden.se eller kontakta: Jan Johansson, VD och koncernchef Boliden AB, tel 08-610 15 00 eller 0705 55 02 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00110/bit0001.pdf

Dokument & länkar