Boliden får klartecken för notering på O-listan

Boliden får klartecken för notering på O-listan Stockholmsbörsen meddelade på tisdagen den 20 november att Boliden AB uppfyller de krav som ställs för en notering på O-listan, under förutsättning att spridningskravet uppfylls efter aktieutbytet. Noteringen på O-listan, planerad till den 5 december 2001, är ett led i den tidigare aviserade "hemflytten" från Kanada till Sverige. En notering förutsätter också beslut av aktieägarna vid en extra bolagsstämma i Boliden Limited den 29 november 2001 i Toronto. Beslutsunderlag inför bolagsstämman har distribuerats till aktieägarna. Noteringsprospekt för Boliden AB beräknas vara tillgängligt vid Stockholmsbörsen och tillhandahållas av Boliden AB från och med måndagen 26 november 2001. "Vi börjar se slutet på en spännande, men resurskrävande period med målet att få Stockholm som huvudnotering för vår aktie, säger Bolidens VD och koncernchef Jan Johansson." För mer information kontakta: Jan Johansson, VD Boliden Ltd - tel: 08 610 1602 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00850/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00850/bit0001.pdf

Dokument & länkar