Autonomt gruvtruckssystem för ökad produktivitet i Boliden Aitik

Report this content

Boliden har beslutat att introducera ett autonomt gruvtruckssystem, Komatsu Frontrunner, på elva gruvtruckar i Aitik. Investeringen är på totalt 218 MSEK och kommer att färdigställas under 2024.

 

Medan produktionsvolymen i Boliden Aitik förblir konstant, ökar transportbehovet med gruvans storlek och djup. Automatisering av truckflottan kommer att öka produktiviteten och resursutnyttjandet för att möta ökade transportkrav i gruvan samtidigt som världsledande kostnadsmässig konkurrenskraft säkerställs. Introduktionen av autonomt gruvtruckssystem i Aitik är den första systemutrullningen i EU.

 

-          Automatisering av gruvtruckar i Aitik säkerställer att gruvan kommer att förbli världens mest produktiva koppargruva, samtidigt som den fortsätter att leverera koppar med branschledande klimatprestanda, säger Stefan Romedahl, direktör Boliden Gruvor.

 

Förutom de tekniska aspekterna kommer projektet att omfatta fördjupad utbildning av gruvpersonal, både för nuvarande och nya roller. Med introduktionen av automatisering förväntas en mer attraktiv och säker arbetsmiljö.

 

 

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications

Epost: Klas.Nilsson@boliden.com

Tel.: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar