Boliden AB ger in ansökan om att upphöra att vara finansiellt rapporteringsskyldigt i Kanada

Boliden AB ("Boliden") har gett in en ansökan till Ontario Securities Commission ("OSC") i syfte att upphöra att vara finansiellt rapporteringsskyldigt i Ontario, Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Quebec, New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland och Labrador och Prince Edward Island, vilka är de provinser i Kanada där Boliden för närvarande är rapporteringsskyldigt.  

Boliden avnoterades från Toronto Stock Exchange ("TSX") i april 2013. Sedan dess har Bo­liden dock fortsatt att vara finansiellt rapporteringsskyldigt i de nämnda provinserna i Kanada.  

Om OSC beviljar Bolidens ansökan kommer Boliden inte längre att förväntas utföra någon finansiell rapportering till kanadensiska myndigheter enligt kanadensisk värdepappers­lagstiftning. Boliden kommer oavsett vad OSC beslutar att fortsätta att iaktta sin finansiella rapporteringsskyldighet enligt svensk lagstiftning och reglerna för NASDAQ Stockholm, där Boliden är noterat. Kanadensiska invånare som äger aktier i Boliden kommer att ha tillgång till alla finansiella rapporter och andra dokument som omfattas av Bolidens rapporterings­skyldighet på Bolidens webbplats; www.boliden.com.

  
För mer information, kontakta: 

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, tel: 070 - 453 65 88

  
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. 
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar