Boliden börjar bryta Salmijärvigruvan

I och med dagens premiärsprängning i Salmijärvigruvan inleder Boliden brytning av dagbrottet som är en satellitgruva till Aitik. Den planerade drifttiden är cirka 15 år.

Gruvan vid Salmijärvi är en del av Bolidens expansion av Aitikgruvan. Det nya dagbrottet kommer att bli cirka 1 kilometer långt, 800 meter brett och 270 meter djupt. Malmen är en del av den sulfidmineralisering innehållande koppar, guld och silver som bryts i Aitikgruvan och ingår därmed i Aitiks malmreserver och mineraltillgångar.

Aitik är ett av Bolidenkoncernens fyra gruvområden och Sveriges största gruva. Dagbrottet är 3 km långt och 405 meter djupt. Enligt 2009 års malmreservsberäkningar är de bevisade och sannolika malmreserverna vid Aitik 747 miljoner ton och den genomsnittliga kopparhalten är 0,25 procent. Gruvområdets livslängd sträcker sig till 2029. Mer information finns på sidorna 79 och 81 i Bolidens årsredovisning för 2009.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Director Group Communications, Boliden AB, tel: 08- 610 15 59
Frans Benson, Director Investor Relations, Boliden AB, tel: 08- 610 15 23

 

 

Boliden är ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra viktiga metaller som utvinns och framställs är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolaget har cirka 4 400 anställda och en omsättning på cirka 28  miljarder kronor per år. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap och på Torontobörsen i Kanada

www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar