Boliden emitterar obligationslån

Boliden AB (publ) har idag genomfört en senior icke säkerställd obligationsemission om 750 MSEK under bolagets MTN-program. Efter emissionen är 750 MSEK utestående under programmet med en ram på 3 000 MSEK. Obligationen har en löptid på 5 år med förfallodatum i juni 2024 och har en rörlig ränta om 3M STIBOR + 1,45 procent.

- Obligationen är ett komplement till vår befintliga finansiering och ett bra sätt att variera lånekällor med attraktiv löptid säger Håkan Gabrielsson, CFO för Boliden.

Som arrangör av emissionen står Swedbank. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholms obligationslista.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olof Grenmark, Director Investor Relations, + 46 8 610 1523
Max Zetterström, Group Treasurer +46 8 610 1509

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. 
www.boliden.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar