Boliden förvärvar gruvan Kevitsa i Finland

Boliden har idag träffat avtal med First Quantum om att köpa nickel-koppar-guld-PGM gruvan Kevitsa i norra Finland. Köpeskillingen uppgår till 712 MUSD på skuldfri basis och kommer att betalas kontant. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter.

“Detta förvärv är i linje med Bolidens strategi och en möjlighet att utöka verksamheten med en högkvalitativ gruva som passar ihop med Boliden både operationellt och geografiskt. Kevitsa startade produktionen i slutet av 2012 och befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, och vi ser flera synergier inom gruvdrift, anrikning, smältverksamhet och regional prospektering. Förvärvet etablerar också en stabil försörjning av nickelkoncentrat till vårt smältverk Harjavalta”, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

“Tidpunkten passar oss väl. Vi har de senaste åren genomfört flera stora expansionsprojekt och är redo att ta oss an ett nytt större åtagande. Tillsammans med smältverken Kokkola och Harjavalta och gruvan Kylylahti innebär förvärvet av Kevitsa också att Boliden utvidgar sin närvaro i Finland – en attraktiv geologisk region”, sammanfattar Lennart Evrell.

Kevitsa är en nickel-koppar-guld-Platinum Grupp Metaller (PGM) gruva i norra Finland. Under 2015 svarade nickel och koppar för cirka 40 procent vardera av nettoomsättningen, medan guld, PGM och kobolt svarade för resterande andel. Gruvan producerade 6,7 Mton malm under 2015. Kevitsa har 380 anställda och cirka 200 entreprenörer.

Under 2015 producerades 8 805 ton nickel, 17 204 ton koppar, 400 kg guld, 992 kg platina och 784 kg palladium. EBITDA uppgick under 2015 till 42 MUSD och EBIT till -6 MUSD.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 712 MUSD på skuldfri basis och ska betalas kontant. Därtill kommer justeringar för rörelsekapital och nettoskuld vid tillträdet. Köpet finansieras av en 24-månaders bankfinansiering tillhandahållen av Nordea. Boliden kommer att utvärdera ett antal möjligheter för omfinansiering av denna bankfinansiering. Avtalet förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter i Finland, Sverige och Tyskland.

Goldman Sachs International agerar som enda finansiella rådgivare till Boliden i samband med förvärvet.

Telefonkonferens idag den 10 mars kl 08.45 (CET)
Med anledning av förvärvet arrangerar Boliden en telefonkonferens den 10 mars, klockan 08.45 (CET) med vd och koncernchef Lennart Evrell, och Mikael Staffas, Direktör Boliden Gruvor. Telefonkonferensen kommer även att vara tillgänglig som audiocast på www.boliden.com.

Telefonnummer: Sverige: +46 8 5199 9355, UK: +44 2031 940 550, US: +1 8552 692 605

 
För ytterligare information vänligen kontakta:

Sophie Arnius, Chef Investor Relations och tillförordnad Presschef,
tel: +46 8 610 15 23, +46 70 590 8072

Informationen är sådan som Boliden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2016, klockan 07:30 (CET).

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 900 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap
www.boliden.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar