Boliden går med i ICMM

Report this content

Boliden har beviljats medlemskap i International Council on Mining and Metals (ICMM). ICMM är en internationell organisation dedikerad till en säker, rättvis och hållbar gruv- och metallindustri.  

ICMM samlar 28 gruv- och metallföretag samt 37 nationella, regionala och råvaruföreningar. Syftet med organisationen är att stärka social utveckling och miljöprestanda i branschen, och att fungera som en katalysator för att förbättra branschens bidrag till samhället.

  • Vår vision är att bli den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen och medlemskapet i ICMM är ett viktigt steg i den riktningen. Vår prestanda inom hållbar metallproduktion är redan idag mycket stark, men vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden.

Genom medlemskapet förbinder sig Boliden att följa ICMM:s principer inom bland annat dammsäkerhet, hållbar utveckling och bolagsstyrning. 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. 

Prenumerera

Dokument & länkar