Boliden ger ut obligationslån

Boliden AB (publ) har idag emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 500 MSEK på den svenska kapitalmarknaden. Obligationen, med förfallodatum i april 2020 har en rörlig ränta på 3M STIBOR + 1,90 procent.

-  Vi ser denna obligation som ett komplement till vår befintliga finansiering och som ett bra sätt att sprida risker och löptider säger Mikael Staffas, CFO för Boliden.

Som arrangör av emissionen står Nordea tillsammans med Swedbank. Boliden avser att notera obligationslånet på företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm.

 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Marcela Sylvander, Director Group Communications, + 46 (0)733 244 551
Sophie Arnius, Director Investor Relations, + 46 (0)8 610 1523

 
Informationen är sådan som Boliden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014 kl.16.30.

  

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 4 800 medarbetare och en omsättning på 34 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com

Prenumerera

Dokument & länkar