Boliden investerar i eltrolley i Aitik och Kevitsa

Report this content

Boliden har beslutat att investera 300 MSEK med syfte att bygga ut elektrifierade transporter i Aitik samt implementera motsvarande teknik i Kevitsa. Investeringarna sker i huvudsak under 2020-2021.

Sedan 2018 har ett pilotprojekt avseende elektrifierade transporter bedrivits i Aitik. 700 meter eltrolley-bana har installerats och fyra gruvtruckar konverterats med ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning som följd. Aitik är idag den enda gruvan i arktiskt klimat där eltrolley har installerats.

- Vi tar nu ytterligare steg för att förbättra både produktivitet och klimatpåverkan vid våra två dagbrottsgruvor, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef Boliden.

I Aitik kommer nu ytterligare tre kilometer eltrolley-bana byggas och ytterligare tio truckar kommer att konverteras till eldrift. Totalt innebär anläggningen att växthusgasutsläpp från transporter över gruvans livslängd reduceras med närmare 15 procent.

I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som 1,8 kilometer eltrolley-bana byggs. Investeringen innebär att utsläpp av växthusgaser över gruvans livslängd reduceras med 9 procent.

De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas reducera dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd. Dessutom tillkommer produktivitetsvinster då de eldrivna truckarna kan köras med högre hastighet. Även arbetsmiljön för förarna förbättras, bland annat genom lägre buller.
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör, tel: 070 - 453 65 88

 
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar