Boliden publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2018

Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.boliden.com. 

Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning 2018 lyfter fram behovet av metaller för ett hållbarhet samhälle liksom utvecklingen av företaget under året. Den tryckta versionen av Års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 26 mars och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse.

Parallellt har ett hållbarhetsindex enligt GRI:s riktlinjer G4 publicerats.
   
   
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 08.30 CET.
   
   
För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör tel: 070 453 65 88
   
   
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
www.boliden.com

Taggar:

Om oss

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap www.boliden.com