Boliden publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på www.boliden.com.

Bolidens Års- och hållbarhetsredovisning 2020 lyfter fram företagets nya vision att bli den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen liksom företagsvärderingarna som togs fram under året. Den tryckta versionen av Års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från den 30 mars och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse.

Parallellt har ett hållbarhetsindex i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer publicerats. Det inkluderar också Bolidens Communication on Progress (COP) i förhållande till FN:s Global Compacts tio principer samt rapportering till Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD).

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 09.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.