Boliden publicerar årsredovisning och GRI-rapport för 2017

Report this content

Bolidens årsredovisning och GRI-rapport för 2017 finns nu tillgänglig på www.boliden.com.

Årsredovisningen 2017 lyfter fram värdeskapande inom Boliden samt utvecklingen av enheternas respektive konkurrenskraft.

Dessutom publiceras på www.boliden.com en GRI-rapport i enlighet med GRI Standarder där en detaljerad beskrivning av Bolidens hållbarhetsarbete ges.

Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse.
  

Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 10.30 CET.
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Klas Nilsson, kommunikationsdirektör
tel: +46 70 453 65 88
   

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

Taggar: