Bolidens andra kvartal: Starkt resultat och kassaflöde

Report this content

Försäljningen för det andra kvartalet var 17 891 (13 391) MSEK och rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager var 2 616 (1 634) MSEK. Fritt kassaflöde uppgick till 2 013 (1 174) MSEK.

- Behovet av och efterfrågan på basmetaller i samband med klimatomställningen blir alltmer tydlig. Förbättrade metallpriser innebär samtidigt att intjäningen från framför allt gruvverksamheten utvecklas positivt, inte minst vid de tre gruvor som vi nyligen expanderat, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef.

Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor ökade till 2 192 (779) MSEK, vilket utgör ett nytt rekord för ett enskilt kvartal, främst beroende på högre metallpriser. Den anrikade volymen i Aitik återhämtades efter produktionsproblem under första kvartalet. Lägre halter påverkade dock produktionen av koppar och ädelmetaller i koncentrat negativt. Bolidenområdets anrikade volym var högre än såväl föregående kvartal som andra kvartalet ifjol till följd ökad produktion och ändrad malm-mix. Produktionen i Garpenberg var stabil på en hög nivå och den anrikade volymen i Kevitsa ökade något jämfört med ifjol. I Tara påverkades den anrikade volymen negativt av ett kortare stopp på ett transportband. 

Inom Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 789 (914) MSEK till följd av lägre smältlöner och högre kostnader relaterade till planerade underhållsstopp. I Rönnskär genomfördes ett mindre planerat underhållsstopp och koppar- och ädelmetallproduktionen var något lägre än både föregående kvartal och ifjol. I Harjavalta noterades ännu ett starkt produktionskvartal. Zinkproduktionen i Kokkola var något lägre än både föregående kvartal och ifjol medan produktionen i Odda var i linje med föregående kvartal. En mer stabil produktion medförde ökad volym i Bergsöe.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

 

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.
 

Prenumerera

Dokument & länkar